Analiza wstępna
Określenie celów analizy. Określenie celów analizy rynku pracy, odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bowiem mając świadomość tego, jakie chcemy...
Więcej...
Elementy wywierające wpływ na lokalne rynki pracy
Jeśli chodzi o elementy wywierające wpływ na kształtowanie się rynku pracy, to mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ich ilością. Przede wszystkim...
Więcej...
Programy europejskie
W celu stałej poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy, Unia Europejska przeprowadza systematycznie różnorodne programy operacyjne, dzięki...
Więcej...
Skuteczne działania
Aby określić skuteczne działania, mające wielki wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy, musimy przede wszystkim uwzględnić kilka bardzo...
Więcej...
Umowa śmieciowa – egoizm państwowości, czy krok stronę pracownika?
Jednym z ciekawych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy zjawisk, jest wdrożenie umów śmieciowych. Ich ładniejszą forma to oczywiście umowy...
Więcej...
Nowatorskie oprogramowanie do badań telefonicznych (CATI-System)
Nowatorskie oprogramowanie do CATI, czyli badań telefonicznych, pozwala na łatwe i szybkie projektowanie badań realizowanych przy pomocy...
Więcej...
analizy konkurencjianalizy rynku konkurencyjnegobadanie rynkubadania rynkuanaliza rynkuagencje badawcze
Copyright © 2018logo-biostat