Badania satysfakcji pracowników metodą CAWI
Zarządzanie firmą jest procesem skupiającym się na zdolności do właściwego rozdysponowania posiadanymi dobrami, jak i zasobami. Za jeden...
Więcej...
Sens badania satysfakcji pracowników
Współpraca to podstawa skutecznego łączenia kompetencji i doświadczeń, a co za tym idzie – budowania wspólnego sukcesu całej organizacji....
Więcej...
Perspektywa w pracy socjologa
Umiejętność zachowania obiektywności jest jedną z podstawowych kompetencji badacza. Pozwala ona na poprawne odczytywanie pozyskiwanych danych,...
Więcej...
Badania rynku – to o nich musisz wiedzieć
Rozumienie zachodzących zjawisk związane jest z uświadomieniem sobie własnej kondycji. W tym celu można przeprowadzić procesy badawcze, które będą...
Więcej...
Dlaczego przeprowadza się badania pracowników?
Poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi możliwym jest osiągnięcie sukcesu, który będzie niepowtarzalny. Jednak u podstaw wzrostu znajdują...
Więcej...
Zrozumieć rynek i działać
Rozpoczynając projekt badawczy należy zwrócić uwagę już na samym początku na cel badania. Powinien on być skonkretyzowany, możliwy do osiągnięcia,...
Więcej...
analizy konkurencjianalizy rynku konkurencyjnegobadanie rynkubadania rynkuanaliza rynkuagencje badawcze
Copyright © 2018logo-biostat