Tag: agencje badawcze (3)


Badania rynku – to o nich musisz wiedzieć

Rozumienie zachodzących zjawisk związane jest z uświadomieniem sobie własnej kondycji. W tym celu można przeprowadzić procesy badawcze, które będą odpowiadać ujawniającym się potrzebom. Mogą to być na przykład badania rynku, które będą prowadzone w sposób regularnych, a w skład nich będzie wchodzić gromadzenie, opracowywanie i analizowanie danych.

Rynek powinien zostać poddany badaniu

Procesy badawcze z zasady rozpoczynają się od zdefiniowania problemu, który zostanie przebadany. Problem ten powinien być skonkretyzowany, a przy tym realny do osiągnięcia. Natomiast kończą się wraz z zaprezentowaniem wyników oraz wniosków i zaleceń. Przeprowadzenie badań rynku przydaje się w sprawie między innymi:

  • analizy sytuacji;
  • przeprowadzania próbnych badań marketingowych;
  • kreowania marki.

W ramach przywołanych badań przeprowadza się analizę rynku, które jest osobnym badaniem polegającym na jednorazowym zebraniu danych oraz opisaniu sytuacji rynkowej w bieżącej sytuacji. Umożliwia to ocenę dotychczas podejmowanych działań.

O badaniu na różne sposoby

Badania te można podzielić biorąc pod uwagę przedmiot badania bądź metodykę gromadzenia danych czy sposób pozyskiwania danych. Koncentrując się na przedmiocie badania dzieli się je na:

  • demoskopowe tj. badania opinii publicznej, gdzie gromadzi się dane dotyczących danych społeczno-ekonomicznych;
  • ekonomiczne, które gromadzą dane koncentrując się na wielkości sprzedaży, cenie, zysku z dystrybucji, sile nabywczej itp.

Z danymi można zrobić wszystko

W związku z metodyką gromadzenia danych wyróżnia się badania jakościowe i ilościowe. Każda z tych grup dostarcza innych informacji i koncentruje się na różnych ich wymiarze. Dane jakościowe pozwalają na zrozumienie zagadnienia poprzez stawienie pytanie dlaczego, a ilościowe są tzw. danymi twardymi skoncentrowanymi na pytaniu ile. Trzeci sposób pozyskiwania danych skoncentrowany na sposobach ich pozyskiwania mówi o dwóch rodzajach badań rynkowych:

  • pierwotne – dotyczą pozyskiwania danych od konkretnego grupy ankietowanych;
  • wtórne – nakierowane są na dane już istniejące.

Badając rynek w głównej mierze uwzględnia się kwestie związane z rynkiem zbytu, a więc wielkość obrotów oraz łatwość sprzedaży.

Motywacja w centrum zainteresowania

Pozyskując wyniki badania można czerpać z nich potrzebną wiedzę na różne tematy, a ponadto właściwie określać cele rozwojowe. Przeprowadzone badania rynku mają stanowić formę motywacji, która pozwala na ukierunkowanie podejmowanych działań oraz pozwala na skuteczne wykorzystywanie zasobów.


4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

 

Badania marketingowe są dziś standardem niemalże we wszystkich branżach, a firmy które z nich korzystają są w stanie zbudować przewagę nad konkurentami. Z czego ona wynika i jakie są pozostałe korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych?

 

Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

 

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt, a może zainwestować w rebranding? Najpierw sprawdź, czy będzie to opłacalne. Pozwalają na to właśnie badania marketingowe, dzięki którym można poznać odczucia klientów na temat koncepcji produktowej, a także sprawdzić, jak marka jest postrzegana. Umożliwia to minimalizację ryzyka zainwestowania w działania, które nie przyniosą zysków.

 

Dokładne poznanie potrzeb klientów

 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje kroki niejako na oślep, planując strategiczne działania bez dokładnej znajomości potrzeb swoich klientów. To ogromne ryzyko, może bowiem okazać się, że budżet został ulokowany w sposób nieodpowiedni lub że wprowadzony na rynek produkt generuje duże straty.

 

Badania marketingowe pozwalają odpowiedzieć jednak na kluczowe pytanie, czyli czego szuka klient oraz ile jest w stanie za to zapłacić. Na tej bazie można budować efektywniejsze kanały sprzedażowe oraz marketingowe i tym samym zyskiwać przewagę nad konkurentami.

 

Znalezienie nisz produktowych

 

Rezultatem badań marketingowych jest szereg użytecznych danych, które często pozwalają na uzyskanie wielu pobocznych, ciekawych informacji. Można w ten sposób odnaleźć np. niszę produktową, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurentami i szybciej wdrożyć innowację.

 

Oczywiście by takie informacje znaleźć niezbędne jest, by wyniki badania marketingowego były dobrze zaprezentowane. Dbają o to eksperci platformy Badanie Opinii, którzy ukazują je w formie wykresów oraz tabel, dzięki czemu łatwiej wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

 

Znalezienie szans i zagrożeń

 

Kolejną zaletą badań marketingowych jest to, że pozwalają zidentyfikować szanse i zagrożenia dla firmy i to w oparciu o nie budować strategię. Przykładem jest choćby wprowadzenie nowej, dwuznacznej kampanii reklamowej. Dobrze przetestować ją właśnie na mniejszej grupie podczas badań marketingowych, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie przyniesie ona odwrotnego skutku w postaci pogorszenia wizerunku firmy.

 

Badania marketingowe to jak widać ogromna szansa, o ile korzysta się z nich we właściwy sposób. Umożliwia to panel Badanie Opinii, który posiada zarejestrowaną bazę ponad 100 tys. ankietowanych, a także pozwala na konsultowanie ankiet z profesjonalistami, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów na etapie tworzenia badań. 


Copyright © 2018logo-biostat