Tag: badanie rynku (8)Zrozumieć rynek i działać

Rozpoczynając projekt badawczy należy zwrócić uwagę już na samym początku na cel badania. Powinien on być skonkretyzowany, możliwy do osiągnięcia, nie powinien sugerować rozwiązania, a przy tym być skonstruowany w sposób pozytywny. W związku z przeprowadzoną analizą konkurencji można uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania, a w tym podejmowania skutecznych decyzji i budowania efektywnych planów rozwojowych.

Konkurencja pod kontrolą

Przeprowadzając badania w obszarze konkurencyjności należy zyskać informacje dotyczące:

 • strategii;
 • planów;
 • celów;
 • słabych i mocnych stron;
 • wzorców działania.

konkurencyjnych firm. W ramach przeprowadzanej analizy konkurencji ważne jest również zyskanie wiedzy o własnych zasobach i sposobach wykorzystania ich w taki sposób, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Ponadto przeprowadzona analiza pozwala na wskazanie i kontrolowanie obecnych oraz potencjalnych konkurentów.

Odpowiedzieć na potrzeby rynku

Realizację projektu skupiającego się na zrozumieniu konkurencyjności poleca się przede wszystkim przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, aby móc dostosować swoje działania do rzeczywistych potrzeb oraz wymagań konsumentów, które być może nie są realizowane przez konkurencję. Co warto zaznaczyć omawiane analizy należy przeprowadzać również regularnie w trakcie prowadzenia działalności, co pozwoli na:

 • uniknięcie błędów popełnianych przez konkurentów;
 • wprowadzić efektywne rozwiązania;
 • określić kierunek zmian;
 • prognozować skutki prowadzonych działań.

O tym powie ci proces badawczy

Dzięki realizacji analizy konkurencyjności można zrozumieć zachodzące zjawiska na wybranym obszarze rynku oraz uzyskać informacje na temat zachowań pożądanych przez konsumentów. Sama analiza skupia się na takich obszarach jak:

 • produkty/usługi konkurentów;
 • klienci;
 • kanały dystrybucji;
 • natężenie konkurencji.

Uzyskując te informacje można planować prowadzenie działalności w oparciu o przesłanki, które można traktować jako wskazówki, które podpowiadają czego unikać, a co wzmacniać.

Plan to podstawa każdego działania

Można powiedzieć, że przygotowanie celu procesu badawczego ma podstawowe znaczenie dla powodzenia projektu. Zaś analiza konkurencji jest fundamentem, który pozwala na wprowadzanie działań, które będą oparte na wiarygodnych informacjach na temat samego rynku, jak i jego odbiorców. Dbając o właściwe zaplanowanie prowadzonych projektów można osiągnąć sukces.


Dlaczego przeprowadza się badania pracowników?

Poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi możliwym jest osiągnięcie sukcesu, który będzie niepowtarzalny. Jednak u podstaw wzrostu znajdują się ludzie, którzy daną firmę tworzą, czyli pracownicy. Dbając o realizację ich zawodowych ambicji oraz dbając o ich właściwe samopoczucie można osiągnąć wiele. W celu określenia stopnia realizacji takich czynników przeprowadza się badania pracowników.

Pracownik to wiele płaszczyzn

Znając wartość pracownika można podjąć działania, które będą wzmacniać realizację postawionych planów rozwojowych. W kwestii pracowników należy zwracać uwagę na takie czynniki jak:

 • satysfakcja czerpana z wykonywanych obowiązków;
 • motywacja;
 • posiadane kompetencje lub ich brak.

W kwestii badań pracowników można również rozważać potrzeby szkoleniowe, które będą umożliwiały wydobycia coraz to nowszych umiejętności członków zespołu. Te zaś przełożą się na wzrost oraz osiąganie nowych wyzwań tak przez pracowników, jak i pracodawców.

Klient wie, czego potrzebuje

Dzięki zdobywaniu nowej wiedzy czy doświadczenia pracownicy mogą w lepszy sposób wykonywać powieszone im obowiązki. Warto zadbać także o ich umiejętność interpersonalne. Ważne jest to z tego względu, iż dla konsumentów równie ważna jest umiejętność słuchania, która:

 • odpowiedzialna jest za zyskiwanie wiedzy o rozmówcy;
 • wpływa na zaangażowanie w rozmowę;
 • umożliwia dotarcie do istoty problemu;
 • pozwala na zachowanie kontroli nad rozmową.

Pozwolić działać pracownikowi…

Osiąganie celów przez pracowników wspiera pozytywne nastawienie, które wyraża się w:

 • stosunku do samego siebie (w kwestii umiejętności, wiedzy i możliwości);
 • stosunku do innych (w sprawie ich intuicji, umiejętności);
 • sposobie reagowania w różnych sytuacjach.

Stąd badania pracowników powinny pozwolić na wyciągniecie wiedzy także w obszarze standardów obsługi klientów. Biorąc rzecz ujmując w każdej branży badanie takie powinno być wykonywane, gdyż pozwala na lepsze rozpoznanie potrzeb pracowników.

Wiedza, która usprawnia działanie

Poprzez pozyskane informacje można zestawić wymagania i motywacje pracowników z oczekiwaniami konsumentów. Szczególnie ważne jest to w branżach, gdzie występuje bezpośrednie kontakt sprzedawcy z klientem. Relacja, która między nimi powstanie wpływa na zawierane transakcje. Celem badań pracowników jest pozyskanie jak największej ilości informacji o wypełnianych przez nich obowiązkach oraz o ich podejściu do wykonywanej pracy.


Perspektywa w pracy socjologa

Umiejętność zachowania obiektywności jest jedną z podstawowych kompetencji badacza. Pozwala ona na poprawne odczytywanie pozyskiwanych danych, a także na nie przekładanie swoich oczekiwań względem badania na otrzymywane wyniki. I tak jeśli wziąć pod uwagę socjologa, praca, którą on wykonuje wymaga zachowania szczególnej czujności oraz otwartości na pozyskiwane wyniki.

O perspektywie badacza

Chcąc wzmocnić swoją obiektywną postawę w procesach badawczych warto zwrócić uwagę na ćwiczenia z perspektywą. Ćwiczenia takie mają za zadanie przyjrzeć się omawianemu zagadnieniu z różnych perspektyw, co pozwolić na wyciągniecie obiektywnych wniosków na temat zagadnienie poddanemu ćwiczeniu. Takie ćwiczenie doceni socjolog – praca jego w szczególności wymaga umiejętności zachowania perspektywy, która:

 • stroni od subiektywnych ocen;
 • pozwala wychwycić własne przekonania;
 • pozwala zobaczyć badane zagadnienie z innej perspektywy.

Spojrzeć na siebie z perspektywy

Ćwiczenia z perspektywą zachęcają do przyjrzenia się badanemu zagadnieniu z kilku wymiarów. Pierwszy wymiar odnosi się do samego mnie, drugi uwzględnia opcję opozycyjną – Ty. Natomiast trzecia perspektywa związana jest z obiektywnym obserwatorem, który: zachowania perspektywy, która:

 • ma możliwość zobaczenia dwóch stron;
 • może wskazać racje i błędy zawarte w dwóch pozostałych perspektywach;
 • zajmuje najkorzystniejszą pozycję.

Cel: zobaczyć o wiele więcej

Po przyjrzeniu się tematowi ćwiczenia z tych trzech perspektyw warto powrócić na pozycję związaną z wymiarem pierwszym, aby jeszcze raz przyjrzeć się tematowi już po przeanalizowaniu wszystkich perspektyw. Dzięki temu zabiegowi:

 • rozszerza się perspektywa patrzenia;
 • można podsumować zebrane informacje;
 • własne myśli mogą zostać poddanie refleksji z uwzględnieniem różnych sposób postrzegania przedmiotu ćwiczenia.

Praca nad perspektywą związana jest z gotowością spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Umiejętność zachowania obiektywności pomaga socjologowi. Praca, która zostaje przeprowadzona z odcięciem od swoich założeń i oczekiwań pozwala na zobaczenie więcej.

Perspektywa wpływa na wydobytą wiedzę

Zachowanie obiektywnej postawy względem badanego zagadnienia pozwala przede wszystkim na racjonalne dysponowanie swoimi zdolnościami oraz zwiększanie trafności podejmowanych decyzji. To, co daje od siebie socjolog: praca, własny punkt widzenia, ale też rozszerzona perspektywa wpływają na jakość pozyskanych wyników, a więc i na posiadaną wiedzę o otoczeniu.


Badania rynku

Rozwój firmy oznacza nie tylko dostosowanie do zmieniających się warunków, ale też wybieganie w przyszłość (np. co może zmienić się w strukturze rynku, co może wpłynąć na popyt, czy co spodoba się klientom). Ten proces rozwoju najlepiej jest przeprowadzić, opierając się na solidnych podstawach. Niewątpliwie zaś jedną z najlepszych metod wnioskowania o tym, co zmieni się w otoczeniu firmy jest przeprowadzenie badań marketingowych i badań rynku. Dostarczą one informacji o samym rynku (np. struktura, konkurencja), firmie (jej marka, przekazy reklamowe), produktach (ocena ich jakości, ocena opakowań), a także kliencie (preferencje, czy wartość klienta). Tylko rzetelna i wiarygodna analiza tych informacji umożliwi wyciągnięcie wniosków służących rozwojowi firmy w krótkiej i długiej perspektywie. Jeśli chcemy zaplanować przyszłość, musimy zbadać podstawy.

Zakres

Badania rynku są bardzo pojemnym pojęciem. Często je stosujemy nie zagłębiając się w szczegóły. Stąd niejasne rozumienie, co się pod nimi kryje. A mogą zawierać w sobie bardzo szeroki, bądź też wąski zakres. Należy upewnić się, co należałoby zbadać, kiedy, gdzie, z kim należy rozmawiać, na jakie tematy. Nie trzeba na szczęście badać wszystkiego naraz przy pomocy pełnego zestawu dostępnych metod badawczych. Najpierw trzeba dokonać wyboru zakresy badania, następnie wybrać metody/techniki i grupy respondentów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak trudny to wybór i znaleźć odpowiednią firmę badawczą, z której ekspertami będziemy konsultować kolejne pomysły. Weźmy np. pod uwagę skrótowe przedstawienie tego, co może kryć się pod pojęciem badanie rynku: segmentacja rynku, jego struktura, ryzyka, pozycjonowanie produktu, opinie o produktach/usługach, stopień reagowania na promocję i reklamę, nisze na rynku, rynki testowe, czy analiza cen.

Metody/techniki

Kiedy już dokonaliśmy wyboru związanego z wyborem zakresu, jaki chcemy badać, musimy wybrać metody i techniki badawcze. Jeśli chodzi o aspekt ilościowy, mogą to być ankiety papierowe, przeprowadzane z ankietowanym face to face, ankiety elektroniczne (zamiast na papierze zaznacza się odpowiedzi na tablecie czy smart fonie), ankiety internetowe (CAWI), czy badania za pośrednictwem telefonu (CATI). Są też analizy SWOT, analizy danych zastanych, studia przypadku i pewne standardy badań jakościowych (fokusy, IDI, tajemniczy klient). W badaniach rynku doskonale sprawdzają się zwłaszcza te jakościowe. Ale ten wybór też należy skonsultować z ekspertami, żeby nie popaść w nadmierny minimalizm bądź odwrotnie – w przesadne urozmaicenie. Zagwarantujmy sobie wpływ na rozwój firmy. Zlecajmy badania, zbierajmy dane, analizujmy, wyciągajmy wnioski. Niech badania rynku staną się nieodłączną częścią budowania strategii przedsiębiorstwa.


Trzy podstawowe obszary badania satysfakcji pracowników

Regularnie przeprowadzane badania z zakresu zadowolenia pracowników, pozwalają na utrzymanie wysokiej efektywności zatrudnionych osób. Jest to możliwe dzięki wskazaniu mocnych i słabych stron, a następnie ich wyeliminowaniu bądź wzmocnieniu. Największą zaletą badań satysfakcji pracowników jest ich szeroki obszar, który umożliwia przebadanie wielu aspektów związanych z zadowoleniem.

 

Pytania, które pozwolą sprawdzić poziom zadowolenia

W główne mierze tego typu badania orientują się wokół tematu zadowolenia zawodowego, a tym samym badają takie kwestie, jak odczucia pracownika związane z wykonywaniem codziennie pracy i funkcjonowaniem organizacji. Pytania, które pozwolą na zweryfikowanie takich rzeczy, mogą odnosić się do skalowanych odpowiedzi np. od 1 do 7 i brzmieć następująco:

 • posiadam wystarczające zasoby, aby wykonywać pracę na pożądanym poziomie,
 • znam moją rolę zawodową,
 • ogólnie rzecz ujmując, w jakim stopniu jesteś zadowolony ze swojej pracy?
 • w jakim stopniu jesteś zadowolony z komunikacji wewnątrz firmy?
 • czy uważasz, że masz szansę rozwoju w tej firmie?

 

Obszar pytań nakierowany na samoocenę

Inne pytania mogą być nakierowane na samoocenę doświadczeń poszczególnego pracownika. Orientując się na doświadczenia pracowników, przełożeni mogą uzyskać informacje na temat atmosfery panującej w pracy. W ankiecie takiej można zawrzeć następujące sformułowania, podlegające skalowaniu przez badanego:

 • czuję, że moje opinie i wypowiedzi są ważne dla moich przełożonych,
 • moi współpracownicy/przełożeni zachęcają mnie do podejmowania nowych wyzwań,
 • czuję się doceniony przez moich przełożonych/współpracowników,
 • jak oceniasz swoją efektywność pracy?

 

Zadowolenie a utrzymanie zatrudnienia

Trzecim ważnym obszarem, który powinien zostać poruszony w ankiecie, jest kwestia utrzymania zatrudnienia. Odpowiedzi na pytania związane z tym obszarem pozwolą określić prawdopodobieństwo kontynuowania przez pracownika swojej kariery zawodowej w dotychczasowej firmie. W tym przypadku badanie satysfakcji pracowników będzie zorientowane na pytania, które dotyczą:

 • spójności misji firmy z indywidualnymi wartościami pracownika,
 • roli pełnionej w firmie,
 • motywacji do osiągania wraz z firmą celów rozwojowych,
 • zdolności do polecenia firmy jako miejsce pracy swoim znajomym.

Zadowolony pracownik zmniejsza rotację, ponadto będzie on angażował się w powierzone zadania, a tym samym będzie w pozytywny sposób wpływać na sukces firmy.

 

 

 


4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

 

Badania marketingowe są dziś standardem niemalże we wszystkich branżach, a firmy które z nich korzystają są w stanie zbudować przewagę nad konkurentami. Z czego ona wynika i jakie są pozostałe korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych?

 

Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

 

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt, a może zainwestować w rebranding? Najpierw sprawdź, czy będzie to opłacalne. Pozwalają na to właśnie badania marketingowe, dzięki którym można poznać odczucia klientów na temat koncepcji produktowej, a także sprawdzić, jak marka jest postrzegana. Umożliwia to minimalizację ryzyka zainwestowania w działania, które nie przyniosą zysków.

 

Dokładne poznanie potrzeb klientów

 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje kroki niejako na oślep, planując strategiczne działania bez dokładnej znajomości potrzeb swoich klientów. To ogromne ryzyko, może bowiem okazać się, że budżet został ulokowany w sposób nieodpowiedni lub że wprowadzony na rynek produkt generuje duże straty.

 

Badania marketingowe pozwalają odpowiedzieć jednak na kluczowe pytanie, czyli czego szuka klient oraz ile jest w stanie za to zapłacić. Na tej bazie można budować efektywniejsze kanały sprzedażowe oraz marketingowe i tym samym zyskiwać przewagę nad konkurentami.

 

Znalezienie nisz produktowych

 

Rezultatem badań marketingowych jest szereg użytecznych danych, które często pozwalają na uzyskanie wielu pobocznych, ciekawych informacji. Można w ten sposób odnaleźć np. niszę produktową, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurentami i szybciej wdrożyć innowację.

 

Oczywiście by takie informacje znaleźć niezbędne jest, by wyniki badania marketingowego były dobrze zaprezentowane. Dbają o to eksperci platformy Badanie Opinii, którzy ukazują je w formie wykresów oraz tabel, dzięki czemu łatwiej wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

 

Znalezienie szans i zagrożeń

 

Kolejną zaletą badań marketingowych jest to, że pozwalają zidentyfikować szanse i zagrożenia dla firmy i to w oparciu o nie budować strategię. Przykładem jest choćby wprowadzenie nowej, dwuznacznej kampanii reklamowej. Dobrze przetestować ją właśnie na mniejszej grupie podczas badań marketingowych, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie przyniesie ona odwrotnego skutku w postaci pogorszenia wizerunku firmy.

 

Badania marketingowe to jak widać ogromna szansa, o ile korzysta się z nich we właściwy sposób. Umożliwia to panel Badanie Opinii, który posiada zarejestrowaną bazę ponad 100 tys. ankietowanych, a także pozwala na konsultowanie ankiet z profesjonalistami, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów na etapie tworzenia badań. 


Copyright © 2018logo-biostat