Badania rynku pracy
Wszystko o badaniach i analizie rynku pracy

Badania rynku pracy, polegają przede wszystkim na systematycznym gromadzeniu oraz analizowaniu informacji na temat kondycji wszystkich uczestników, oraz procesów zachodzących na rynku pracy. Jedną ze zdecydowanie najistotniejszych cech tego rodzaju badania jest rozkład wszystkich elementów na części składowe. Głównym celem przeprowadzania analizy rynku pracy, jest przygotowywanie procesów oraz programów mających na celu poprawę sytuacji na rynku pracy, wobec czego, wyniki tychże badań, przede wszystkim będą wykorzystywane przez jednostki samorządowe, których obowiązkiem jest dbałość o stałą poprawę sytuacji zawodowej mieszkańców swojego regionu.

Przebieg badania
Schemat badania rynku pracy

Jednym z przykładów schematów przebiegu tego rodzaju badania rynku pracy, może być poniższy schemat analizy wstępnej czyli przygotowawczej, który jednakże w stosunku do różnych zaistniałych okoliczności, można dość dowolnie dostosowywać do swoich potrzeb.

01
Określenie celów analizy.
03
Wyodrębnienie rynku pracy poddawanego analizie.
05
Ocena jakości oraz użyteczności informacji.
07
Identyfikacja grup, koniecznych do objęcia badaniami oraz przedmiotu badania.
02
Sprecyzowanie potrzeb informacyjnych.
04
Identyfikacja istniejących i dostępnych zasobów informacji.
06
Określenie potrzeby podjęcia badań własnych.
Dopiero po poprawnym określeniu celów analizy, zidentyfikowaniu wszystkich dostępnych źródeł pozyskiwania informacji, oraz opracowaniu metod przeprowadzania ewentualnych badań własnych, można przystąpić już do właściwego badania rynku pracy. W pierwszej kolejności trzeba będzie przeprowadzić dość rzeczową charakterystykę lokalnego rynku pracy, po czym możliwe będzie wyodrębnienie interesującego nas ze względu na podejmowane działania segmentu .

Na co zwrócić uwagę

Należy tutaj zwrócić szczególną uwagę na zasoby, jakie posiada podmiot realizujące konkretny projekt, w wyniku którego mamy doprowadzić do określonych zmian na lokalnym rynku pracy.

Tego typu analiza rynku pracy, pokazuje nam rozmiar, strukturę, oraz poziom wykorzystania siły roboczej, jak również zapewnia informacje, niezbędne do podejmowania działań zmierzających do zmian na rynku pracy, czy też przewidywania funkcjonowania rynku w przyszłości. Bardzo ważne jest tutaj prognozowanie zasobów ludzkich na rynku pracy, czyli siły roboczej. Chodzi przede wszystkim o określenie jak w przyszłości będzie się prezentował rynek pracy pod względem ilości osób aktywnych zawodowo, czyli trzeba będzie zwrócić tutaj szczególną uwagę na prognozy demograficzne dotyczące danego regionu, w którym rozpatrywana jest analiza rynku pracy.

Jakie trudności mogą wystapić

Dość sporo trudności może tutaj nastręczyć prognoza popytu na pracę na lokalnych rynkach, bowiem trzeba będzie ustalić systematykę zwodów, układając jest w hierarchii, od tych najbardziej potrzebnych na rynku, do tych najmniej istotnych, czy wręcz zanikających. Pozwoli to na podejmowanie działań, zmierzających do wykształcenia jak największe liczby osób przygotowanych zawodowo do wykonywania pracy w zawodach o największym popycie.

Ostateczne badanie lokalnego rynku pracy
Może wyglądać następująco:
 • analizę lokalnego rynku pracy,
 • wyodrębnienie segmentu rynku pracy objętego projektem,
 • identyfikacja potrzeb lokalnego rynku pracy,
 • powiązanie wyników przygotowanej analizy z procesem przygotowania projektu,
 • identyfikacja konkretnej grupy, objętej programem,
 • identyfikacja obszary niezbędnego wsparcia,
 • identyfikacja dostępnych zasobów,
 • identyfikacja występujących ograniczeń,
 • przygotowanie projektów niezbędnych działań,
 • budowa kompleksowego projektu programu.
Firma Biostat oferuje Państwu kompleksową realizację badań rynku pracy dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Procedura realizacji badania uwzględnia:
 • Opracowanie koncepcji badania oraz narzędzi badawczych,
 • Realizację wywiadów kwestionariuszowych z bezrobotnymi i przedsiębiorcami oraz innymi grupami szczególnie interesującymi ze względu na cele badania (np. pracownicy określonej branży, uczniowie i studenci),
 • Analizę danych wtórnych (Desk Research) i uzyskanych w trakcie badania,
 • Raport w wersji drukowanej i elektronicznej zawierający wnioski i rekomendacje oraz prezentację multimedialną.

W naszym portfolio znajdują się m.in. badania rynku pracy, analizy efektywności wybranych form wsparcia, badania zapotrzebowania na kwalifikacje, analizy dostępności pracowników, wykazy potrzeb szkoleniowych i monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Z aktualną ofertą badań rynku pracy mogą Państwo zapoznać się pobierając PDF

Pobierz
Blog
najnowsze artykuły
Bezdech senny - mimowolne przerwy w oddychaniu
Pozostałe usługi | gru 3, 2021
Bezdech senny to mimowolne przerwy w oddychaniu, znane jako "bezdechy", które występują podczas snu. Bezdech senny występuje zazwyczaj u osób z nadwagą, starszych lub...
Więcej
Wysokie ciśnienie krwi, bardzo powszechna choroba
Pozostałe usługi | lip 30, 2021
Wysokie ciśnienie krwi, bardzo powszechna choroba Wysokie ciśnienie tętnicze (nadciśnienie tętnicze) jest jednym z głównych czynników ryzyka sercowo-naczyniowego, tzn....
Więcej
Depresja sezonowa. Kiedy światło gra na twoim nastroju.
Pozostałe usługi | maj 21, 2021
Depresja sezonowa. Kiedy światło gra na twoim nastroju. To fakt: nastrój niektórych osób szarzeje wraz z nadejściem zimy. Szczególnie dotknięci są tym faktem mieszkańcy...
Więcej
Copyright © 2018logo-biostat