Tag: badane opinii (1)

Badania opinii pracowników z dwóch perspektyw

Biorąc pod uwagę istotność pozytywnych relacji w zarządzaniu organizacją należy w regularny sposób przeprowadzać badania opinii pracowników. Pozwoli to nie tylko na wychwycenie słabych punktów, ale także dostarczy bardzo ważnych informacji, z których bardzo często nie zdajemy sobie sprawy. W omawianej kwestii należy mieć na uwadze, iż opinie ludzi są zawsze subiektywne, ale przez to dostarczają bardzo wiele niezauważalnych dotąd danych.

Cel badania musi być skonkretyzowany

Przed przystąpieniem do procesu badawczego bardzo ważne jest określenie tego, co ma zostać zbadane. Można tak badać opinie, jak i satysfakcję bądź zaangażowanie pracowników. Stąd bardzo ważne jest dookreślenie pojęć oraz celu badawczego. W procesie przeprowadzania badań opinii pracowników można uzyskać dane, które pozwolą na:

 • zapobieganie niepożądanych zjawisk;
 • eliminowanie błędnych założeń;
 • budowanie przyjaznego wizerunku;
 • wspieranie pracowników i ich aspiracji.

Badanie musi być zgodne z etyką

O celu badania może powiedzieć także, iż powinien on być realny i odnosić się do faktycznej sytuacji, a także zakładać pewne możliwe do rozwinięcia opcje działania. Przy czym ustając cel badania należy mieć na uwadze niebezpieczeństwa, jakie mogą wystąpić w trakcie jego realizacji. Ważne jest przy tym, aby w procesie badawczym pamiętać o tym, iż:

 • udział w badaniu powinien być dobrowolny;
 • należy zachować anonimowość ankietujących;
 • wyniki badania powinny służyć etycznym celom;
 • sam proces powinien stosować się do wyznaczonych norm.

Co zyskasz dzięki badaniom?

Badania opinii pracowników można przeprowadzać z wykorzystaniem metod jakościowych bądź ilościowych. Bardzo często badania ilościowe poszerza się o jakościowy wymiar badań, co pozwala na całościowe ujęcie badanego zagadnienia. Takie badania przeprowadzone w kontekście opinii pracowników:

 • wzmacniają proces podejmowania właściwych decyzji;
 • umożliwiają identyfikację czynników obniżających motywację;
 • wskazują nieprawidłowe zachowania;
 • dają szansę porównania poszczególnych grup.

Korzyści, które są dla wszystkich

Patrząc natomiast na poruszone zagadnienie ze strony pracowników da się zauważyć, iż zyskują oni poczucie, że ich opinia jest ważna dla pracodawcy. Wzrasta w nich także odpowiedzialność za warunki, w jakich pracują, a także zyskują możliwość anonimowego zgłoszenia problemu. Z obu perspektyw (pracodawcy i pracownika) przeprowadzenie badań opinii pracowników związane jest z zyskaniem wymiernych korzyści.


Copyright © 2018logo-biostat