Tag: badania jakościowe (2)

Tajemniczy Klient

Czym zajmuje się tajemniczy klient?

Każdy mystery shopper przed przystąpieniem do pierwszego badania zostaje przeszkolony, tak, żeby wiedział, na czym polega specyfika tego badania, jak należy się zachowywać, jakie najczęściej występują problemy i czego się wystrzegać. Tajemniczy klient ma przede wszystkim obserwować daną placówkę pod kątem określonych kryteriów. Mystery client oprócz obserwacji wchodzi też w interakcje z pracownikami i daje im szansę wykazania się inicjatywą i zaangażowaniem. Wszystko to zgodnie ze scenariuszem wizyty i kartą oceny, opracowaną przez doświadczony zespół badawczy.

Badanie metodą Mystery Shopping jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy bezstronnie i obiektywnie ocenia placówkę i pracowników. Pozwala to na:

  • Obiektywną, bezstronną ocenę czytelności i dostępności oferty;
  • Cykliczne monitorowanie postępów i określanie kierunków szkoleń i rozwoju strategii;
  • Sprawdzenie dostosowania sposobów działania personelu do przyjętych standardów;
  • Nie zakłócanie normalnego przebiegu pracy personelu przez czynności badawcze.

Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku jest działaniem określającym, w jaki sposób firma dzieli swoich klientów na mniejsze grupy na podstawie takich cech, jak: wiek, dochody, cechy osobowości lub zachowania. Segmentacja może być wykorzystana do zoptymalizowania produktów, reklamy, opakowań, czy cen dla różnych klientów. Segmentacja rynku w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® może prowadzić do poprawy jakości działań marketingowych w firmie.   

Marketing

Segmentacja rynku jest terminem marketingowym, który odnosi się do łączenia potencjalnych nabywców w grupy w segmenty o wspólnych potrzebach, które w podobny sposób reagują na działania marketingowe. Segmentacja rynku umożliwia przedsiębiorstwom ukierunkowanie działań na różne kategorie konsumentów, którzy w różny sposób postrzegają wartość niektórych produktów i usług; w różny sposób oceniają je lub reagują na działania przedsiębiorstwa.

Planowanie działań w biznesie wymaga rozważenia decyzji o strategii marketingowej. Segmentacja rynku jest dobrym krokiem zarówno dla biznesów rozwijających się, jak i dla stabilnych przedsiębiorstw planujących ekspansję na nowych segmentach rynku. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak:

  • pochodzenie, miejsce zamieszkania,
  • wiek, płeć, zawód, wykształcenie,
  • cechy charakterologiczne,
  • style życia i style zakupowe,
  • świadomość obecności marki, jej atrakcyjność, atrakcyjność cen.

 

Jakie wybrać metody dla badań segmentacji rynku

Segmentacja rynku wymaga odpowiednich umiejętności badawczych oraz narzędzi. Odpowiednie techniki, za pomocą których można prowadzić badania segmentacyjne to: badania ankietowe oraz badania FGI, IDI a także Desk research.

Wybór odpowiednich metod skonsultuj z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, którzy od ponad 16 lat specjalizują się w badaniach rynku, badaniach marketingowych, badaniach statystycznych, badaniach społeczno-gospodarczych oraz analizach matematycznych.

Spośród badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przedsiębiorca może wybrać najbardziej odpowiednie badania dla swojego przedsiębiorstwa, aby rozwinąć swój biznes.

Badania FGI – zogniskowany wywiad grupowy oraz badania IDI – indywidualne wywiady pogłębione pozwalają na uzyskanie pogłębionych danych pozwalających scharakteryzować grupy odbiorców, ekspertów lub specjalistów (grupy segmentacyjne).

Badania ilościowe służące segmentacji rynku to przede wszystkim ankietyzacja na szeroką skalę, dzięki której można uzyskać dane liczbowe o konkretnych segmentach rynku.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z panelu konsumenckiego Badanie-Opinii lub platformy do kreowania samodzielnych kwestionariuszy ankiet - SurvGo™ stworzonego przez specjalistów BioStat®.


Copyright © 2018logo-biostat