Tag: badania opinii klientów (1)

Satysfakcja pracownika a poziom zadowolenia klienta

Chcąc zrozumieć własną pozycję na rynku niezbędnym jest wykonywanie regularnych badań satysfakcji klientów. Takie działania pozwalają na zrozumienie relacji, jakie pojawiają się między konsumentami a sprzedawcami. Należy zauważyć, że pomiary takie mają wpływ na podnoszenie jakości obsługi klienta, co przekłada się na wzrost rzeczywistych zysków uzyskiwanych przez firmę.

Podejmując badania zwróć uwagę na każdy z elementów

 • satysfakcji klientów zewnętrznych,
 • satysfakcji klientów wewnętrznych,
 • satysfakcji pracowników.

Wszystkie te trzy części ze sobą współgrają. Usatysfakcjonowany pracownik w efektywny sposób będzie utrzymywał relacje z klientami, co pozytywnie wpłynie na poziom zadowolenia konsumentów. Mówiąc o klientach należy zwrócić uwagę zarówno na tych zewnętrznych oraz wewnętrznych, gdyż każda z tych grup dostarcza innych wartościowych informacji.

Dbać o satysfakcję pracownika to dbać o rozwój firmy

Zbadanie satysfakcji pracowników pozwala na skuteczne zarządzanie ich motywacją w celu odniesienie sukcesu, który będzie wspólny tak dla przedsiębiorstwa, jak i indywidualnego pracownika. Przeprowadzając te badania bierze się pod uwagę:

 • potrzeby,
 • nastroje,
 • oczekiwania pracowników.

Pracownik wie, czego potrzebuje

Za tymi trzema obszarami wymienionymi wyżej stoją konkretne wartości pracownika, które przekładają się na jego życie zawodowe. Badania opinii pracowników pozwalają na wykrycie tych wartości, a więc na budowanie takiej wizji firmy, która będzie spójna w obszarze celów rozwojowych pracownika i przedsiębiorstwa. Ponadto badania te pozwalają na:

 • określenie poziomu zadowolenia pracowników w obrębie danego obszaru,
 • rozpoznanie opinii dot. atmosfery pracy,
 • wskazanie wartości pracownika wspólnych z misją firmy,
 • poznanie opinii na temat odniesionych sukcesów, jak i porażek,
 • wprowadzicie przydatnych zmian.

Zrozumieć pracownika to także zrozumieć klienta

Badanie satysfakcji klientów pokazuje, jak ważne jest to badanie także, jeśli odniesie się je do pracowników. Wysoki poziom satysfakcji pracownika jest tym, co zapewni efektywne wykorzystanie zasobów, które posiada firma. Podejmując projekt, niezbędne jest również przeprowadzenie badań opinii pracowników, aby w pełni zrozumienia zachodzące zjawiska.


Copyright © 2018logo-biostat