Tag: badania rynku healthcare (1)

Rozwiązania dla rynku healthcare

Badania i rozwiązania dla rynku healthcare

W branży healthcare warunki na rynku mogą zmieniać się bardzo szybko. Chodzi o usługi, produkty, ustawodawstwo, badania i rozwój, współpracę naukowo-badawczą i wiele innych zagadnień. Dlatego najlepiej na tym rynku radzą sobie firmy, które szybko potrafią dostosowywać się do otoczenia.

Kolejnym czynnikiem, bardzo istotnym w tej branży jest wysoka konkurencyjność. By jej sprostać niezbędne jest zbudowanie silnej pozycji na rynku. Pomóc w tym mogą badania rynku healthcare, dzięki którym firma otrzymuje informacje o swoich usługach, produktach, kooperantach, konkurentach, otoczeniu rynkowym, możliwych niszach rozwoju na rynku.

Wprowadzenie do badań rynku healthcare

Badaniami rynku healthcare zajmują się profesjonalne agencje badawcze, dysponujące odpowiednim zapleczem analitycznym i realizacyjnym. Badanie rozpoczyna się od ustalenia z firmą zlecającą tego, jakie aspekty mają zostać poddane procesowi badawczemu. Na jakie pytania badawcze poszukujemy odpowiedzi. Wśród obszarów badawczych można znaleźć: rynek leków Rx i OTC, preferencje zakupowe pacjentów, preferencje lekarzy i farmaceutów co do polecanych/przepisywanych leków, kształtowanie się cen, znajomość marki, wizerunek firmy, skuteczność strategii informacyjnej bądź marketingowej. Następnie należy ustalić grupę badawczą, czyli to, do kogo kierujemy badanie (pacjenci/klienci, lekarze, farmaceuci, przedstawiciele medyczni itp.). Potem decydujemy jakich metod i technik badawczych użyć i następuje faza konstrukcji scenariuszy bądź ankiet. Po niej nadchodzi etap realizacji, trwający – w zależności od potrzeb – od jednego dnia do kilku tygodni. itd. Co do metod i technik, do wyboru mamy dwie podstawowe metody: ilościową i jakościową. W ramach ilościowej możemy posłużyć się badaniem telefonicznym (CATI), ankietyzacją bezpośrednią ze wspomaganiem komputerowym (CAPI), ankietyzacją za pośrednictwem WWW (CAWI), bezpośrednią ankietyzacją papierową (PAPI). W ramach jakościowej do wyboru mamy: zogniskowane wywiady grupowe (FGI), indywidualne wywiady pogłębione (IDI), studia przypadku, badanie tajemniczy klient. W formie uzupełnienia można również zastosować analizę desk research.

Jak w sposób najbardziej efektywny wykorzystać wyniki przeprowadzonych badań

Badania rynku healthcare są bardzo przydatnym narzędziem menadżerów firm z branży medycznej i farmaceutycznej. Ich wyniki, jeśli badania przeprowadzono solidnie i rzetelnie, mogą przyczynić się do umocnienia pozycji danej firmy na rynku. Dzięki wynikom zaprezentowanym w przejrzysty i czytelny sposób, można zmodyfikować strategię cenową, produktową czy marketingową firmy, bądź zmienić całkowicie podejście do zarządzania. Należy pamiętać, że tylko znając preferencje konsumentów, możemy dopasować swoją ofertę do oczekiwań rynku.

 

Copyright © 2018logo-biostat