Tag: kompetencje pracownika (1)

Bilans kompetencji - zalety badania

Jedną z grup osób badanych poprzez test kompetencji oferowany przez BioStat® są studenci i absolwenci wyższych uczelni. Przeprowadzany w ramach testu bilans kompetencji pozwala sprawdzić ich zaangażowanie w prowadzone przez uczelnię zajęcia dydaktyczne. Daje także odpowiedź jakie umiejętności zyskali studenci w trakcie kursów realizowanych w projektach unijnych, co pozwala je rozliczyć. Szczególnie dotyczy to przedsięwzięć realizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Społecznego (np. Power 3.5).

 

Bilans kompetencji – co to takiego?
Bilans kompetencji to proces pozwalający na identyfikację i analizę umiejętności, kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej uzyskanej w trakcie zajęć w badanym okresie. To ocena jak badany wykorzystuje pozyskaną wiedzę techniczną z kompetencjami miękkimi oraz określenie poziomu uzdolnień i motywacji. Zautomatyzowana forma testu kompetencji pozwala na miarodajne, szybkie i sprawne wyciągnięcie wniosków dotyczących efektów kształcenia. Badanie można zaliczyć do ekonomicznych. 


Zalety bilansu kompetencji studentów i absolwentów:
- automatyczne wyniki uzyskane „tu i teraz”, w szybkim czasie
- możliwość lepszego dopasowania uczestników do właściwych zajęć
- ocena jakości zrealizowanych zajęć
- ocena zdobytych kompetencji – badanie wykonane na dowolnej grupie studentów
- weryfikacja kompetencji zawodowych i inteligencji emocjonalnej
- interaktywność narzędzia pozwalającego na pełną kontrolę badania
- wyniki w postaci opracowania dedykowanego bilansu kompetencji
- możliwość prowadzenia rozbudowanych badań (indywidualnych, grupowych, badanie wybranych kompetencji
- personalizacja kwestionaruszy badań
- bogate statystyki i przegląd odpowiedzi osób badanych. 

 

Dlaczego warto znać kompetencje studentów i absolwentów?
Ten moduł testu kompetencji pozwalający na przeprowadzenie badania jest dostosowany do programu Power 3.5. Zdobyta wiedza pozwala na dopasowanie zajęć do potrzeb społeczno-gospodarczych uczestników projektu. W efekcie łatwiej jest im się odnaleźć na rynku pracy. Narzędzie badawcze jakim dysponujemy daje jasne wytyczne w jakim kierunku powinny iść zajęcia projektowe, by przekazać studentom jak najszerszą wiedzę praktyczną, wraz z ich dopasowaniem do odpowiedniego typu zajęć. Dzieje się tak na podstawie wyniku badań bilansu kompetencji. Wiedza weryfikowana jest na podstawie modeli kompetencyjnych opierających się na teorii osobowości z zakresu psychologii oraz zarządzania zasobami ludzkimi. 


Copyright © 2018logo-biostat