Tag: market research (3)

How to properly conduct market research in Poland

FMCG branch means Fast Moving Consumer Goods. It is characterised by very high level of competitiveness. As you can guess, that is because its market definition – fast moving. This is a branch of articles of daily use, which meet the consumer needs. This means many clients, high demand, low manufacture cost and bulk sale. On the other hand this branch is characterized by very high level of competitiveness (in each shop every client has a choice of many brands based on the size of the shop). So, the company has secured market for its products, and – on the other hand – many competitors. Especially debut on this market is difficult and demands additional costs of marketing operations. Therefore it is recommended to conduct market research in Poland in this branch. It should be the basis for actions by such divisions as: sales department, marketing department, customer service department.

Which products

In FMCG you can find companies which produce groceries, domestic detergents, cosmetics. In each of these branches customers are rather loyal. But effective marketing campaign may change their habits. The producer should be prepared for each eventuality. It means that the producer should take care of products quality, prices, distribution channels, advertisements, social media activity, complaints.

Which market research Poland

To release a new product on the market, on which customers does not like novelty and maintain leadership position of previous products, it is substantial to conduct properly marketing research. Results of this research projects allows to provide data essential to develop appropriate strategy for the company. It begins from the conception of research project (such as: which product, which target group, sale price, marketing strategy, distribution channels, advertising efficiency). It is necessary to conduct research also about competitiveness, cooperators. It means consumer insights, product concepts and prototypes research, advertising concept testing (packaging/advert – storyboards/stillomatics), advertising campaign tracking, segmentation research.

Which methods/techniques

Within methods of this projects you can find qualitative research. It is relatively expensive and long-lasting. And this method means that results are difficult to generalize to the entire population. But it is possible to choose wisely respondents according to demographic and economic variables, lifestyle, shopping preferences and other. Within the techniques of the qualitative research you can find: IDI – individual in-depth interview, FGI – focus group interview, Mystery Client. It is recommend to use at least two of these techniques for proper conduct of the research project.


Badania marketingowe - zgromadź informacje o konsumentach

Badania marketingowe prowadzone w przestrzeni różnych branż mogą być realizowane samodzielnie lub przez przygotowane i kompetentne instytucje oraz ośrodki badawcze. Które wyjście jest najlepsze dla przedsiębiorcy?
 

Metody i narzędzia

Gromadzenie danych o konsumentach nie jest łatwym zadaniem. Aby dobrać odpowiednią próbę badawczą, metody badań, narzędzia i zorganizować przeprowadzenie eksploracji, jak również odpowiednią analizę materiału badawczego należy posiadać odpowiednie kompetencje, zasoby ludzkie, wiedzę z zakresu nauk społecznych, statystycznych i marketingu. Potrzebne jest także przeznaczone dla badań oprogramowanie, do którego dostęp jest nierzadko ściśle ograniczony.
 

Centrum Badawczo-Rozwojowe

W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® pracują eksperci, którzy od 16 lat realizują projekty w zakresie badań marketingowych. Dzięki ich zaangażowaniu i wypracowanym modelu partnerskiej współpracy pomiędzy jednostką badawczą, a zlecającym badanie. Badania marketingowe zlecane dla Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® są w pełni oparte na sprawdzonych metodach badawczych, stosowanych w badaniach naukowych.

Przedsiębiorca może dokonać wyboru odpowiednich badań, które przysłużą mu dla rozwinięcia poszczególnych sektorów firmowych lub będą przyczyną do poprawy ogólnej kondycji firmy. W Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat®, sprawnie i szybko można zorganizować badania:

 • konceptów reklamowych,
 • sensoryczne, czyli badania produktowe konceptów i prototypów,
 • diagnozowanie potrzeb i konsumenckich preferencji,
 • sensoryczne, o charakterze ilościowym (Central Location Test),
 • segmentacyjne,
 • świadomości marki,
 • reakcji na kampanie reklamowe.
   

Szczegółowo o konsumentach

Badania marketingowe dobrane w odpowiedni sposób umożliwiają szybkie pozyskanie wartościowych informacji o konsumentach. Sam dobór próby do realizacji badań przebiega pod kątem wyboru odpowiednich zmiennych:

 • cech psychologicznych,
 • cech społecznych,
 • płci,
 • wieku,
 • wykształcenia,
 • stanu posiadania,
 • dochodu,
 • hobby i zainteresowań,
 • miejsca zamieszkania i pochodzenia,
 • preferencji zakupowych,
 • oraz innych cech różnicujących konsumentów.
   

Badania mogą być realizowane samodzielnie poprzez intuicyjny program do konstruowania ankiet online SurvGo™ lub panel badanie-opinii.pl, jak również ze wsparciem specjalistów prowadzących wywiady z konsumentami – indywidualne i grupowe (badania jakościowe). Niezależnie od tego, która metoda zostanie wybrana, dzięki zaangażowaniu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® zlecający może utrzymywać stały kontakt z ekspertami i w razie wątpliwości dotyczących badań – uzyskać ich pomoc.

Korzystając z aplikacji SurvGo™ lub panelu badanie-opinii można tworzyć złożone ankiety, które przeznaczone będą do badania szerokiej grupy odbiorców.

 

Nie prowadź badań samodzielnie, wykorzystaj metody i narzędzia Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®

Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® jest partnerem, który realizuje potrzeby swoich klientów. Zdając sobie sprawę z trudności rynkowych (przede wszystkim w branży FMCG oraz medyczno-farmaceutycznej) oferujemy najbardziej elastyczne i błyskawiczne rozwiązania w zakresie badań marketingowych. Sprawdź, jak możesz rozwinąć Twoją firmę, dzięki wielopoziomowym analizom.


4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

 

Badania marketingowe są dziś standardem niemalże we wszystkich branżach, a firmy które z nich korzystają są w stanie zbudować przewagę nad konkurentami. Z czego ona wynika i jakie są pozostałe korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych?

 

Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

 

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt, a może zainwestować w rebranding? Najpierw sprawdź, czy będzie to opłacalne. Pozwalają na to właśnie badania marketingowe, dzięki którym można poznać odczucia klientów na temat koncepcji produktowej, a także sprawdzić, jak marka jest postrzegana. Umożliwia to minimalizację ryzyka zainwestowania w działania, które nie przyniosą zysków.

 

Dokładne poznanie potrzeb klientów

 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje kroki niejako na oślep, planując strategiczne działania bez dokładnej znajomości potrzeb swoich klientów. To ogromne ryzyko, może bowiem okazać się, że budżet został ulokowany w sposób nieodpowiedni lub że wprowadzony na rynek produkt generuje duże straty.

 

Badania marketingowe pozwalają odpowiedzieć jednak na kluczowe pytanie, czyli czego szuka klient oraz ile jest w stanie za to zapłacić. Na tej bazie można budować efektywniejsze kanały sprzedażowe oraz marketingowe i tym samym zyskiwać przewagę nad konkurentami.

 

Znalezienie nisz produktowych

 

Rezultatem badań marketingowych jest szereg użytecznych danych, które często pozwalają na uzyskanie wielu pobocznych, ciekawych informacji. Można w ten sposób odnaleźć np. niszę produktową, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurentami i szybciej wdrożyć innowację.

 

Oczywiście by takie informacje znaleźć niezbędne jest, by wyniki badania marketingowego były dobrze zaprezentowane. Dbają o to eksperci platformy Badanie Opinii, którzy ukazują je w formie wykresów oraz tabel, dzięki czemu łatwiej wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

 

Znalezienie szans i zagrożeń

 

Kolejną zaletą badań marketingowych jest to, że pozwalają zidentyfikować szanse i zagrożenia dla firmy i to w oparciu o nie budować strategię. Przykładem jest choćby wprowadzenie nowej, dwuznacznej kampanii reklamowej. Dobrze przetestować ją właśnie na mniejszej grupie podczas badań marketingowych, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie przyniesie ona odwrotnego skutku w postaci pogorszenia wizerunku firmy.

 

Badania marketingowe to jak widać ogromna szansa, o ile korzysta się z nich we właściwy sposób. Umożliwia to panel Badanie Opinii, który posiada zarejestrowaną bazę ponad 100 tys. ankietowanych, a także pozwala na konsultowanie ankiet z profesjonalistami, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów na etapie tworzenia badań. 


Copyright © 2018logo-biostat