Tag: mystery shopper (1)

Tajemniczy Klient

Czym zajmuje się tajemniczy klient?

Każdy mystery shopper przed przystąpieniem do pierwszego badania zostaje przeszkolony, tak, żeby wiedział, na czym polega specyfika tego badania, jak należy się zachowywać, jakie najczęściej występują problemy i czego się wystrzegać. Tajemniczy klient ma przede wszystkim obserwować daną placówkę pod kątem określonych kryteriów. Mystery client oprócz obserwacji wchodzi też w interakcje z pracownikami i daje im szansę wykazania się inicjatywą i zaangażowaniem. Wszystko to zgodnie ze scenariuszem wizyty i kartą oceny, opracowaną przez doświadczony zespół badawczy.

Badanie metodą Mystery Shopping jest doskonałym narzędziem, które pomaga sprawdzić faktyczny poziom jakości obsługi. Audytor wciela się w postać klienta typowego dla danej branży i z tej perspektywy bezstronnie i obiektywnie ocenia placówkę i pracowników. Pozwala to na:

  • Obiektywną, bezstronną ocenę czytelności i dostępności oferty;
  • Cykliczne monitorowanie postępów i określanie kierunków szkoleń i rozwoju strategii;
  • Sprawdzenie dostosowania sposobów działania personelu do przyjętych standardów;
  • Nie zakłócanie normalnego przebiegu pracy personelu przez czynności badawcze.

Copyright © 2018logo-biostat