Tag: platforma P1 (1)

System P1 początki – certyfikacja podmiotu

Tematyka e-recept spędza wielu specjalistom sen z powiek

Jak obsługiwać te nowoczesne systemy? Gdzie uzyskać informacje na temat elektronicznych metod wysyłania recept do odpowiednich podmiotów? Kto może to zrobić? Im większy rozwój innowacji wokół nas, tym bardziej nowoczesne rozwiązania wkradają się do podstawowych dziedzin życia, takich jak służba zdrowia. Specjaliści z tej dziedziny muszą się zmierzyć z najnowszymi rozwiązaniami.

Okazuje się, że wdrażanie w nowe metody działań nie jest takie trudne. Wymaga jedynie krótkiego zapoznania się z przewodnikami obsługującymi Elektroniczną Dokumentację Medyczną pacjentów. W przypadku e-recept sytuacja jest dość prosta. Istnieje możliwość wyboru dwóch podmiotów: leczniczego i farmaceutycznego. Pierwszy musi posiadać aktywne konto w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Drugi: posiadać numer identyfikatora apteki lub punktu aptecznego z Rejestru Aptek, numer farmaceuta lub PESEL kierującego punktem aptecznym, posiadać aktywne konto w Profilu Zaufanym (PZ) lub podpis kwalifikowany.

 

Certyfikaty

Obydwie placówki są zaś zobligowane do posiadania plików typu CSR, czyli niezbędny do złożenia certyfikatów WSS i TLS.

Pliki żądań typu .CSR można wygenerować bezpiecznie za pomocą oficjalnego programu Generator CSIOZ ze strony: https://www.csioz.gov.pl.
Pliki TLS.CSR i WSS.CSR będą potrzebne do złożenia wniosku, jako punkt apteczny lub podmiot świadczący usługi na rzecz zdrowia.

Składając wniosek przez SOW (System Obsługi Wniosków), jako apteka lub RPWDL, jako podmiot reprezentujący działalność leczniczą uzupełnisz już tylko dane w formularzu i jako załącznik dodasz wygenerowane wcześniej pliki. W odpowiedzi otrzymasz mail dotyczący wyniku złożenia wniosku.

Jeśli wnioski nie zawierały błędów, to otrzymasz na adres mailowy linki, dzięki którym możesz pobrać Certfikaty TLS.PEM WSS.PEM

Dzięki platformie istnieje także możliwość wygenerowania prywatnych Certyfikatów .P12 . To zadanie realizujemy używając Generatora CSIOZ. Pierwszym krokiem jest dołączenie właściwego  pliku .JKS zapisanego podczas generowania plików .CSR. W generatorze dołączamy także właściwy plik .PEM, który wcześniej otrzymaliśmy za pomocą wiadomości e-mail od CSIOZ. Wygenerowane pliki Certyfikatów .P12 należy zapisać.

Istotną informacją jest, że całą procedurę należy wykonać zarówno dla plików TLS.PEM jak i WSS.PEM

Gotowe pliki Certyfikatu TLS.P12 i WSS.P12 zaimportuj zgodnie z wytycznymi programu do obsługi Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Medfile EDM daje możliwość wgrywania prywatnych Certyfikatów i korzystania z nich w ramach wystawiania e-recept. Testuj za darmo przez 14 dni.


Copyright © 2018logo-biostat