Tag: POKL (1)

Programy europejskie

W celu stałej poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy, Unia Europejska przeprowadza systematycznie różnorodne programy operacyjne, dzięki którym można na przykład pozyskać nowe wykształcenie, bądź też poprawić poziom zatrudnienia w danym regionie. Jednym z takich programów będzie tutaj Program Operacyjny Kapitał Ludzki czyli program w skrócie określany jak POKL. Jest to jedno z działań Unijnych, z których bardzo aktywnie korzysta Polska, będąc tutaj nawet jednym z najważniejszych adresatów pomocy finansowej.

W ramach tego programu w naszym kraju, lokalne Urzędy Pracy mogą prowadzić dokształcanie dla osób bezrobotnych, zaś lokalni przedsiębiorcy, uzyskiwać odpowiednie dotacje dzięki którym możliwe będzie poszerzanie zdolności produkcyjnych a co za tym idzie, zwiększanie zatrudniania w danym regionie kraju. Jest to więc bardzo ważne działanie, z którego warto tutaj skorzystać, tym bardziej, iż póki co, możemy jeszcze liczyć na dość spore środki finansowe z kasy unijnej, niemniej jednak, z cała pewnością już niedługo środki te mogą zostać dość poważnie uszczuplone, a co za tym idzie, należy korzystać, póki jest to możliwe.


Copyright © 2018logo-biostat