Tag: praca dla socjologa (1)

Perspektywa w pracy socjologa

Umiejętność zachowania obiektywności jest jedną z podstawowych kompetencji badacza. Pozwala ona na poprawne odczytywanie pozyskiwanych danych, a także na nie przekładanie swoich oczekiwań względem badania na otrzymywane wyniki. I tak jeśli wziąć pod uwagę socjologa, praca, którą on wykonuje wymaga zachowania szczególnej czujności oraz otwartości na pozyskiwane wyniki.

O perspektywie badacza

Chcąc wzmocnić swoją obiektywną postawę w procesach badawczych warto zwrócić uwagę na ćwiczenia z perspektywą. Ćwiczenia takie mają za zadanie przyjrzeć się omawianemu zagadnieniu z różnych perspektyw, co pozwolić na wyciągniecie obiektywnych wniosków na temat zagadnienie poddanemu ćwiczeniu. Takie ćwiczenie doceni socjolog – praca jego w szczególności wymaga umiejętności zachowania perspektywy, która:

  • stroni od subiektywnych ocen;
  • pozwala wychwycić własne przekonania;
  • pozwala zobaczyć badane zagadnienie z innej perspektywy.

Spojrzeć na siebie z perspektywy

Ćwiczenia z perspektywą zachęcają do przyjrzenia się badanemu zagadnieniu z kilku wymiarów. Pierwszy wymiar odnosi się do samego mnie, drugi uwzględnia opcję opozycyjną – Ty. Natomiast trzecia perspektywa związana jest z obiektywnym obserwatorem, który: zachowania perspektywy, która:

  • ma możliwość zobaczenia dwóch stron;
  • może wskazać racje i błędy zawarte w dwóch pozostałych perspektywach;
  • zajmuje najkorzystniejszą pozycję.

Cel: zobaczyć o wiele więcej

Po przyjrzeniu się tematowi ćwiczenia z tych trzech perspektyw warto powrócić na pozycję związaną z wymiarem pierwszym, aby jeszcze raz przyjrzeć się tematowi już po przeanalizowaniu wszystkich perspektyw. Dzięki temu zabiegowi:

  • rozszerza się perspektywa patrzenia;
  • można podsumować zebrane informacje;
  • własne myśli mogą zostać poddanie refleksji z uwzględnieniem różnych sposób postrzegania przedmiotu ćwiczenia.

Praca nad perspektywą związana jest z gotowością spojrzenia na problem z różnych perspektyw. Umiejętność zachowania obiektywności pomaga socjologowi. Praca, która zostaje przeprowadzona z odcięciem od swoich założeń i oczekiwań pozwala na zobaczenie więcej.

Perspektywa wpływa na wydobytą wiedzę

Zachowanie obiektywnej postawy względem badanego zagadnienia pozwala przede wszystkim na racjonalne dysponowanie swoimi zdolnościami oraz zwiększanie trafności podejmowanych decyzji. To, co daje od siebie socjolog: praca, własny punkt widzenia, ale też rozszerzona perspektywa wpływają na jakość pozyskanych wyników, a więc i na posiadaną wiedzę o otoczeniu.


Copyright © 2018logo-biostat