Tag: rozwój rynku pracy (3)


Skuteczne działania

Aby określić skuteczne działania, mające wielki wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy, musimy przede wszystkim uwzględnić kilka bardzo istotnych punktów związanych z lokalnymi rynkami pracy. Trzeba tutaj uściślić najczęściej występujące problemy, w wyniku których pogłębia się bezrobocie w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych regionów. Do najważniejszych czynników wpływających na kształt współczesnego rynku pracy, w wyniku których mamy do czynienia z dość szerokim jego kryzysem należy tutaj zaliczyć:

 • Umowy śmieciowe
 • Wykształcenie
 • Staże, praktyki, praca podczas edukacji
 • Doradztwo zawodowe w polskim systemie edukacyjnym
 • Mobilność zawodowa
 • Migracje zawodowe

Trzeba tutaj więc powiedzieć, iż są to elementy znane praktycznie każdemu z nas, wobec czego, każdy może sobie uświadomić iż niektóre z nich tylko dążą do pogłębiania bezrobocia na lokalnych rynkach. Wobec powyższego, wszystkie działania, aby były skuteczne, powinny uwzględniać powyższe czynniki, które wywierają bardzo duży jeśli wręcz nie największy wpływ na poziom zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, co jest oczywiście rzeczą wręcz oczywistą. Trzeba więc pamiętać, aby działania uwzględniały troskę przede wszystkim o:

 • Wykształcenie w kierunkach, które określimy podczas badania rynku pracy
 • Walkę z zatrudnianiem pracowników w oparciu o umowy śmieciowe (druga sprawa jest taka, że jest to temat na osobny tekst, który pozwoli zobrazować przyczynę ich powstawania)
 • Walkę z migracjami zawodowymi poza granicę kraju
 • Organizację stażów i praktyk zawodowych
 • Organizacje doradztwa zawodowego już na etapie szkół średnich

Jednym słowem skuteczne działania powinny uwzględniać szereg czynników, bez których niestety nie będzie możliwe podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do obniżania stopy bezrobocia w kraju.Copyright © 2018logo-biostat