Tag: rynek pracy (3)

Umowa śmieciowa – egoizm państwowości, czy krok stronę pracownika?

Jednym z ciekawych z punktu widzenia lokalnego rynku pracy zjawisk, jest wdrożenie umów śmieciowych. Ich ładniejszą forma to oczywiście umowy cywilnoprawne. O ile w pewnym sensie takie rozwiązania przyczyniają się do wyjścia wielu ludzi z szarej strefy, to jednak dla samego pracownika ma to niezbyt wielkie znaczenie poza tym, iż odprowadza podatki do kasy państwa. Przedsiębiorca tutaj ma możliwość ucieczki od kosztów związanych z zatrudnianiem na normalną umowę, bowiem wystarczy niewielki podatek zabrany od pracownika, a można mieć legalnie zatrudnione osoby, które w dodatku można w każdej chwili zwolnić bez jakichkolwiek zobowiązań.

Pracownik zatrudniony na umowę o dzieło, nie ma praktycznie rzecz biorąc żadnych praw, jeśli chodzi o ubezpieczenia społeczne, prawo pracy, czy też jakiekolwiek inne przywileje wynikające ze stosunku pracy. Ponadto, nie będzie w stanie nawet uzyskać jakiegokolwiek kredytu, czy też pożyczki, bowiem nie ma tutaj najmniejsze gwarancji, czy w przyszłości, będzie dalej zatrudniany w danym przedsiębiorstwie, i czy będzie go tutaj stać na poprawne spłacanie zobowiązań finansowych.

Jednym słowem możemy powiedzieć, iż wdrożenie tego rodzaju umów śmieciowych, jest tylko i wyłącznie egoizmem systemu państwowego w naszym kraju, bowiem głównym celem jest opodatkowanie pracy, bez względu na to czy płyną z tego tytułu jakiekolwiek korzyści dla pracownik. Pracownik jest pozbawiony wszelkich praw, zarabia często nędzne grosze, a do tego, jeszcze nie może samodzielnie ubezpieczyć się w ZUSIE, bowiem przywilej ten zarezerwowany jest tylko dla zatrudnionych na umowę o pracę. Dodatkowo nie ma co liczyć na emeryturę, czy tez jakiekolwiek inne świadczenia. Można więc powiedzieć, iż politycy, po raz kolejny pokazali, że obywatel jest dla nich istotny o tyle, o ile można sięgnąć do jego kieszeni po pieniądze którymi można będzie uzupełnia roztrwonione środki państwowe, w zamian nie zapewniając mu nawet minimalnego poziomu ochrony prawnej pracy.

Można więc powiedzieć, iż w rzeczywistości mielibyśmy do czynienia z o wiele większym poziomem bezrobocia, tyle że duża część społeczeństwa, jest takimi jakby pracownikami bez żadnych praw, którzy co prawda zarabiają jakieś tam pieniądze, i płaca podatki, ale niestety nie czeka ich zbyt kolorowa przyszłość. Oczywiście nie można tutaj także winić przedsiębiorców, którzy w wyniku rosnącej konkurencji na rynku starają się obniżać koszty, a skoro mają legalne po temu środki, to trudno się dziwić, że je wykorzystują. Jednym winnym jest rząd i politycy, którzy jak zwykle nie myślą o szarych obywatelach tylko o swoich interesach a co za tym idzie, lokalne rynki pracy, wyglądają tak jak wyglądają.

W związku z powyższym, jednym z kluczowych czynników jakie powinny być brane pod uwagę podczas działań związanych z walką z problemem bezrobocia w danych regionach, powinna być całkowita marginalizacja umów śmieciowych, a już najlepszym rozwiązaniem byłaby zupełna ich likwidacja. Przecież z punktu widzenia pracownika, nie ma to najmniejszego znaczenia czy pracuje na czarno czy na umowę o dzieło, a ;nawet lepiej mu pracować na czarno, bowiem w takim przypadku nikt mu nie zabiera jeszcze części jego dochodów na podatki za pracę. W każdym bądź razie, umowa o dzieło, czy też inne formy tego typu zatrudniania w oparciu o tzw. umowy śmieciowe dla pracownika nie ma żadnego dobrego wymiaru, a co za tym idzie, na pewno nie wpływa na poprawę sytuacji na rynku pracy.


Skuteczne działania

Aby określić skuteczne działania, mające wielki wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy, musimy przede wszystkim uwzględnić kilka bardzo istotnych punktów związanych z lokalnymi rynkami pracy. Trzeba tutaj uściślić najczęściej występujące problemy, w wyniku których pogłębia się bezrobocie w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem poszczególnych regionów. Do najważniejszych czynników wpływających na kształt współczesnego rynku pracy, w wyniku których mamy do czynienia z dość szerokim jego kryzysem należy tutaj zaliczyć:

 • Umowy śmieciowe
 • Wykształcenie
 • Staże, praktyki, praca podczas edukacji
 • Doradztwo zawodowe w polskim systemie edukacyjnym
 • Mobilność zawodowa
 • Migracje zawodowe

Trzeba tutaj więc powiedzieć, iż są to elementy znane praktycznie każdemu z nas, wobec czego, każdy może sobie uświadomić iż niektóre z nich tylko dążą do pogłębiania bezrobocia na lokalnych rynkach. Wobec powyższego, wszystkie działania, aby były skuteczne, powinny uwzględniać powyższe czynniki, które wywierają bardzo duży jeśli wręcz nie największy wpływ na poziom zatrudnienia na lokalnych rynkach pracy, co jest oczywiście rzeczą wręcz oczywistą. Trzeba więc pamiętać, aby działania uwzględniały troskę przede wszystkim o:

 • Wykształcenie w kierunkach, które określimy podczas badania rynku pracy
 • Walkę z zatrudnianiem pracowników w oparciu o umowy śmieciowe (druga sprawa jest taka, że jest to temat na osobny tekst, który pozwoli zobrazować przyczynę ich powstawania)
 • Walkę z migracjami zawodowymi poza granicę kraju
 • Organizację stażów i praktyk zawodowych
 • Organizacje doradztwa zawodowego już na etapie szkół średnich

Jednym słowem skuteczne działania powinny uwzględniać szereg czynników, bez których niestety nie będzie możliwe podejmowanie trafnych decyzji zmierzających do obniżania stopy bezrobocia w kraju.


Elementy wywierające wpływ na lokalne rynki pracy

Jeśli chodzi o elementy wywierające wpływ na kształtowanie się rynku pracy, to mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ich ilością. Przede wszystkim będzie to oczywiście czynnik demograficzny, bowiem od niego zależeć będzie potencjalny poziom siły roboczej w konkretnych branżach. Bardzo ważnym dla lokalnego rynku pracy, będzie także to, w jakich kierunkach prowadzone jest kształcenia w szkołach zawodowych średnich, oraz na pobliskich wyższych uczelniach. Jest to aspekt bardzo istotny, bowiem tylko niewielki odsetek studentów wyjeżdża na studia bardzo daleko, co jest oczywiście powodowane względami finansowymi.

Zanalizowanie wszystkich tych czynników, zapewni nam odpowiedź na podstawowe pytanie analizy rynku pracy, czyli podpowie nam jakie działania mogą skutecznie poprawić pozycję poszczególnych grup zawodowych. Można tutaj na przykład rozpoczynać tworzenie nowych kierunków kształcenia w lokalnych szkołach, czy tez organizować kursy dokształcające w kierunkach na które jest największe zapotrzebowanie, z których mogą skorzystać te osoby, które wykształcenia nie posiadają, bądź też wyuczony przez nie zawód jest coraz mniej przydatny na rynku pracy.

Jednym słowem, trzeba tutaj powiedzieć, iż badania rynku pracy, mają w dużej mierze na celu określenie sposobów walki z bezrobociem, właśnie poprzez aktywizację osób dotkniętych problemem bezrobocia, bądź też będących w grupie osób narażonych na utratę pracy w najbliższym czasie. Wobec tego też, wszystkie kwestie związane z określeniem najistotniejszych elementów wywierających wpływ na kondycję lokalnego rynku pracy, będą miały kluczowe znaczenie dla ogólnej analizy rynku pracy, w związku z czym, należy tutaj pamiętać, iż określenie tych elementów jest jednym z ważniejszych aspektów poprawności przeprowadzania badań rynku pracy.


Copyright © 2018logo-biostat