Tag: segmentacja rynku (3)

Badania rynku

Rozwój firmy oznacza nie tylko dostosowanie do zmieniających się warunków, ale też wybieganie w przyszłość (np. co może zmienić się w strukturze rynku, co może wpłynąć na popyt, czy co spodoba się klientom). Ten proces rozwoju najlepiej jest przeprowadzić, opierając się na solidnych podstawach. Niewątpliwie zaś jedną z najlepszych metod wnioskowania o tym, co zmieni się w otoczeniu firmy jest przeprowadzenie badań marketingowych i badań rynku. Dostarczą one informacji o samym rynku (np. struktura, konkurencja), firmie (jej marka, przekazy reklamowe), produktach (ocena ich jakości, ocena opakowań), a także kliencie (preferencje, czy wartość klienta). Tylko rzetelna i wiarygodna analiza tych informacji umożliwi wyciągnięcie wniosków służących rozwojowi firmy w krótkiej i długiej perspektywie. Jeśli chcemy zaplanować przyszłość, musimy zbadać podstawy.

Zakres

Badania rynku są bardzo pojemnym pojęciem. Często je stosujemy nie zagłębiając się w szczegóły. Stąd niejasne rozumienie, co się pod nimi kryje. A mogą zawierać w sobie bardzo szeroki, bądź też wąski zakres. Należy upewnić się, co należałoby zbadać, kiedy, gdzie, z kim należy rozmawiać, na jakie tematy. Nie trzeba na szczęście badać wszystkiego naraz przy pomocy pełnego zestawu dostępnych metod badawczych. Najpierw trzeba dokonać wyboru zakresy badania, następnie wybrać metody/techniki i grupy respondentów. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jak trudny to wybór i znaleźć odpowiednią firmę badawczą, z której ekspertami będziemy konsultować kolejne pomysły. Weźmy np. pod uwagę skrótowe przedstawienie tego, co może kryć się pod pojęciem badanie rynku: segmentacja rynku, jego struktura, ryzyka, pozycjonowanie produktu, opinie o produktach/usługach, stopień reagowania na promocję i reklamę, nisze na rynku, rynki testowe, czy analiza cen.

Metody/techniki

Kiedy już dokonaliśmy wyboru związanego z wyborem zakresu, jaki chcemy badać, musimy wybrać metody i techniki badawcze. Jeśli chodzi o aspekt ilościowy, mogą to być ankiety papierowe, przeprowadzane z ankietowanym face to face, ankiety elektroniczne (zamiast na papierze zaznacza się odpowiedzi na tablecie czy smart fonie), ankiety internetowe (CAWI), czy badania za pośrednictwem telefonu (CATI). Są też analizy SWOT, analizy danych zastanych, studia przypadku i pewne standardy badań jakościowych (fokusy, IDI, tajemniczy klient). W badaniach rynku doskonale sprawdzają się zwłaszcza te jakościowe. Ale ten wybór też należy skonsultować z ekspertami, żeby nie popaść w nadmierny minimalizm bądź odwrotnie – w przesadne urozmaicenie. Zagwarantujmy sobie wpływ na rozwój firmy. Zlecajmy badania, zbierajmy dane, analizujmy, wyciągajmy wnioski. Niech badania rynku staną się nieodłączną częścią budowania strategii przedsiębiorstwa.Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®

Segmentacja rynku jest działaniem określającym, w jaki sposób firma dzieli swoich klientów na mniejsze grupy na podstawie takich cech, jak: wiek, dochody, cechy osobowości lub zachowania. Segmentacja może być wykorzystana do zoptymalizowania produktów, reklamy, opakowań, czy cen dla różnych klientów. Segmentacja rynku w Centrum Badawczo-Rozwojowym BioStat® może prowadzić do poprawy jakości działań marketingowych w firmie.   

Marketing

Segmentacja rynku jest terminem marketingowym, który odnosi się do łączenia potencjalnych nabywców w grupy w segmenty o wspólnych potrzebach, które w podobny sposób reagują na działania marketingowe. Segmentacja rynku umożliwia przedsiębiorstwom ukierunkowanie działań na różne kategorie konsumentów, którzy w różny sposób postrzegają wartość niektórych produktów i usług; w różny sposób oceniają je lub reagują na działania przedsiębiorstwa.

Planowanie działań w biznesie wymaga rozważenia decyzji o strategii marketingowej. Segmentacja rynku jest dobrym krokiem zarówno dla biznesów rozwijających się, jak i dla stabilnych przedsiębiorstw planujących ekspansję na nowych segmentach rynku. Biorąc pod uwagę kryteria takie jak:

  • pochodzenie, miejsce zamieszkania,
  • wiek, płeć, zawód, wykształcenie,
  • cechy charakterologiczne,
  • style życia i style zakupowe,
  • świadomość obecności marki, jej atrakcyjność, atrakcyjność cen.

 

Jakie wybrać metody dla badań segmentacji rynku

Segmentacja rynku wymaga odpowiednich umiejętności badawczych oraz narzędzi. Odpowiednie techniki, za pomocą których można prowadzić badania segmentacyjne to: badania ankietowe oraz badania FGI, IDI a także Desk research.

Wybór odpowiednich metod skonsultuj z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat®, którzy od ponad 16 lat specjalizują się w badaniach rynku, badaniach marketingowych, badaniach statystycznych, badaniach społeczno-gospodarczych oraz analizach matematycznych.

Spośród badań Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat® przedsiębiorca może wybrać najbardziej odpowiednie badania dla swojego przedsiębiorstwa, aby rozwinąć swój biznes.

Badania FGI – zogniskowany wywiad grupowy oraz badania IDI – indywidualne wywiady pogłębione pozwalają na uzyskanie pogłębionych danych pozwalających scharakteryzować grupy odbiorców, ekspertów lub specjalistów (grupy segmentacyjne).

Badania ilościowe służące segmentacji rynku to przede wszystkim ankietyzacja na szeroką skalę, dzięki której można uzyskać dane liczbowe o konkretnych segmentach rynku.

Przedsiębiorcy mogą korzystać z panelu konsumenckiego Badanie-Opinii lub platformy do kreowania samodzielnych kwestionariuszy ankiet - SurvGo™ stworzonego przez specjalistów BioStat®.


Copyright © 2018logo-biostat