Tag: sondażowe badania opinii (1)

Badania sondażowe

Co przedsiębiorca może zyskać poprzez realizację badań sondażowych?

Sondaże kojarzą się zazwyczaj z dokonywaniem prognoz przedwyborczych oraz badaniami preferencji politycznych. Jak się jednak okazuje, ich przeprowadzenie może również zapewnić realne korzyści dla biznesu. Czym są zatem badania tego typu oraz dlaczego warto zlecić ich realizację profesjonalnej firmie badawczej? Rodzaje badań sondażowych Sondażowe badania opinii mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnego rodzaju technik badawczych. Najczęściej są to ankiety:

 • CATI: badania telefoniczne
 • CAWI: pomiary internetowe
 • CAPI: wywiady terenowe z użyciem mobilnych urządzeń (smartfony, tablety etc.)
 • PAPI: sondaże terenowe z wykorzystaniem papierowej ankiety

Potencjalne korzyści dla przedsiębiorcy Zlecenie firmie badawczej wykonania badań sondażowych pozwala uzyskać cenne dane empiryczne, które stanowią niezastąpione wsparcie w podejmowaniu decyzji biznesowych. Sondaże mogą służyć m.in.:

 • Określaniu potencjału rynkowego
 • Badaniu preferencji obecnych klientów
 • Identyfikacji profili docelowych klientów
 • Weryfikacji szans powodzenia biznesu na rynku
 • Badaniu odbioru elementów identyfikacji wizualnej: logo, szaty graficznej, czcionki, kolorystyki etc.
 • Dokonaniu przez klientów oceny opakowań produktów
 • Planowaniu kampanii marketingowych
 • Diagnozie przyczyn kryzysu przedsiębiorstwa
 • Zweryfikowaniu znajomości marki względem marek konkurencyjnych
 • Określaniu trendów na rynku
 • Badaniu konkurencji
 • Określeniu poziomu akceptowalnych przez klientów cen

Czym cechują się wysokiej jakości badania sondażowe? Aby przeprowadzony sondaż umożliwił sformułowanie wiarygodnych i obiektywnych wniosków, jego wykonanie warto powierzyć doświadczonej firmie, dysponującej odpowiednim zapleczem do realizacji badań opinii. Firma badawcza powinna zatrudniać w swych szeregach wykwalifikowanych specjalistów oraz posiadać rozbudowaną sieć ankieterów. Chcąc maksymalnie ograniczyć koszty badania oraz skrócić czas jego realizacji, warto zleceń usługę badawczą firmie posiadającej dostęp do internetowego panelu badawczego. Biostat® jako jedna z nielicznych agencji na rynku dysponuje autorską platformą do sondażowych badań opinii, której cechą wyróżniającą jest możliwość pełnej obsługi z poziomu urządzeń mobilnych.


Copyright © 2018logo-biostat