Tag: zamów badanie (1)

Zamów badanie

Firma Biostat oferuje Państwu kompleksową realizację badań rynku pracy dla instytucji publicznych i firm prywatnych. Procedura realizacji badania uwzględnia:

  • Opracowanie koncepcji badania oraz narzędzi badawczych,
  • Realizację wywiadów kwestionariuszowych z bezrobotnymi i przedsiębiorcami oraz innymi grupami szczególnie interesującymi ze względu na cele badania (np. pracownicy określonej branży, uczniowie i studenci),
  • Analizę danych wtórnych (Desk Research) i uzyskanych w trakcie badania,
  • Raport w wersji drukowanej i elektronicznej zawierający wnioski i rekomendacje oraz prezentację multimedialną.

W naszym portfolio znajdują się m.in. badania rynku pracy, analizy efektywności wybranych form wsparcia, badania zapotrzebowania na kwalifikacje, analizy dostępności pracowników, wykazy potrzeb szkoleniowych i monitoringi zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Z aktualną ofertą badań rynku pracy mogą Państwo zapoznać się pobierając PDF

Pobierz


Copyright © 2018logo-biostat