Kilka informacji o badaniach satysfakcji pracowników

Satysfakcja pracowników zależy od wielu czynników. Często łączy się ją z takimi zagadnieniami, jak atmosfera w środowisku pracy czy możliwości rozwoju. Jednak każda firma jest inna, a każdy pracownik to indywiduum. Stąd warto przeprowadzić badania satysfakcji pracowników, które wskażą na elementy budujące zadowolenie, a przy tym pozwolą na podjęcie efektywnych działań motywujących pracowników do podnoszenia jakości wykonywanych prac.

 

Satysfakcja a zaangażowanie

Obok satysfakcji warto zwrócić uwagę na pojęcie zaangażowania. Pracownik, który odczuwa satysfakcję z wykonywanej pracy, jednocześnie odznacza się zaangażowaniem w powierzone obowiązki. Zaangażowanie wyrażą relację, jaka występuje między pracownikiem, a jego firmą. Satysfakcja natomiast koncentruje się na tym, w jakim stopniu pracownik zadowolony jest z wykonywanej pracy, jak i z sposobu realizacji swoich obowiązków. Ponadto satysfakcja: jest postawą, która może ulegać zmianie. Jest zagadnieniem wieloaspektowym koncentrującym się zarówno na współpracy z innymi osobami, czerpanymi korzyściami z wykonywanej pracy czy na możliwościach rozwoju.

 

Na co zwrócić uwagę decydując się na badanie poziomu satysfakcji?

Planując przeprowadzenie procesu badawczego zorientowanego wokół zadowolenia, należy najpierw właściwie dobrać charakterystyczne elementy dla danej firmy, które odpowiedzialne są za budowanie satysfakcji pracowników. W dalszych etapach badania powinno się zadbać o to, aby pozyskane informacje były rzetelne. W tym celu warto:

  1. przeprowadzić anonimowe badanie– anonimowość zwiększa wiarygodność pozyskanych wyników, a przy tym buduje poczucie bezpieczeństwa wśród ankietowanych;
  2. zwrócić uwagę na język, styl pytań– ważne jest, aby pytania zostały tak sformułowane, aby były zrozumiałe dla wszystkich badanych;
  3. zdecydować się na regularne badania, których struktura będzie bardzo podobna do pierwowzoru– pozwoli to na porównanie odpowiedzi w wybranym przedziale czasowym i zaobserwowanie zmian.

 

Dlaczego warto porównywać wyniki badań?

Po uzyskaniu ostatecznych wyników z przeprowadzonego badania, warto przedstawić wyniki także pracownikom, a w razie zajścia takiej potrzeby wprowadzić pożądane zmiany. Należy także pamiętać o tym, aby badania satysfakcji pracowników były wykonywane
w regularnych odstępach czasu. Pozwoli to na porównywanie wyników przeprowadzanych ankiet, zdefiniowanie zaistniałych zmian oraz stałe kontrolowanie wybranych elementów.
W celu lepszego zrozumienia pozyskanych wyników, warto zdecydować się także na zewnętrzne testy porównawcze, które pozwolą na ocenienie osiągniętych wyników na tle innych firm.

badania pracownikówbadania satysfakcji pracownikówbadania pracowniczesatysfakcja pracowników
Copyright © 2018logo-biostat