Łatwe metody samodzielnego przeprowadzania badań rynku

Łatwe metody samodzielnego przeprowadzania badań rynku

Badania rynku są obecnie absolutną postawą do skutecznego działania przedsiębiorstw i to niezależnie od tego, na jakim są one etapie istnienia. Nie zawsze jednak ich wykonanie trzeba zlecać specjalistom, istnieje bowiem kilka sposobów realizacji, które można wykonać samodzielnie.

Badania rynku w sieci

Obecnie nawet małe przedsiębiorstwa próbują choćby w niewielkim stopniu zaznaczyć swoją obecność w Internecie. W sieci można więc łatwo sprawdzić konkurentów w danym regionie oraz na późniejszych etapach skontrolować, jakimi cieszą się oni opiniami. To ważne dane zwłaszcza wtedy, gdy firma chce zbadać rynek jeszcze przed rozpoczęciem działalności.

Oczywiście w tej sytuacji nie wystarczy jedynie pobieżna analiza. Jeśli konkurenci dysponują własnymi stronami internetowymi, również warto je eksplorować oraz obiektywnie zastanowić się, czy zachęcają one do nawiązania kontaktu oraz skorzystania z oferty. Wszystkie tego typu wnioski powinno wykorzystać się na swoją korzyść, by nie popełniać podobnych błędów i od razu zbudować przewagę w różnych obszarach.

Ankietowe badania rynku

Jeszcze bardziej efektywnym sposobem badania rynku, dzięki któremu można pozyskać bardzo dokładne odpowiedzi na temat jego struktury, jest przeprowadzenie ankiety online. Co ciekawe, obecnie można zrobić to samodzielnie korzystając z platform takich jak Badanie-Opinii.pl. Została ona zaprojektowana na tyle intuicyjnie, że z realizacją poradzą sobie również laicy niezaznajomieni z metodologią przy tego typu projektach.

Dodatkowo dzięki temu, że takie badanie rynku tworzy się samodzielnie, niższy jest również koszt jego realizacji. To znakomita wiadomość zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw, które zazwyczaj nie mogą sobie pozwolić na przeznaczanie dużych budżetów na ten cel.

Oczywiście w razie potrzeby można zasięgnąć także pomocy ekspertów, którzy pomogą na każdym etapie, od opracowania hipotez badawczych, przez przygotowanie kwestionariusza, aż po opracowanie wniosków z badania rynku oraz zalecane w związku z nimi kroki.

Desk research

Do samodzielnego przeprowadzenia badań rynku można wykorzystać również metodę zwaną desk research polegającą na analizę danych wtórnych zebranych przez inne podmioty. Przykładem jest analiza opublikowanych raportów centrów badawczych lub badań przeprowadzonych przez agencje marketingowe lub PR. To znakomite źródła informacji, przy czym warto pamiętać, że nie w każdej branży będzie można z nich skorzystać.

Analizą danych z desk research zajmują się również eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy przeprowadzają ponadto inne, jeszcze bardziej kompleksowe metody badania rynku.

Jak widać badania rynku są zarezerwowane nie tylko dla dużych przedsiębiorstw posiadających niemalże nieograniczone budżety na tego typu cel. Mogą przeprowadzić je również mniejsze podmioty, a wszystko to dzięki kilku powyższym metodom.

Copyright © 2018logo-biostat