Pięć zasad w pisaniu ankiet

Pięć zasad w pisaniu ankiet

Kiedy formułujesz pytania, które wyrażają Twoje myśli w ankiecie, musisz postępować ostrożnie. Niejasne pytania dają Ci słabe wyniki, ale mogą też stanowić przeszkodę w uzyskaniu opinii klientów. Aby sprawić, żeby klienci poczuli się wyjątkowi, musisz wczuć się w ich sytuację. Jeśli będziesz wiedział czego chcą, będziesz mógł napisać lepsze pytania.

Formułuj pytania w sposób neutralny

Każde pytanie zadane w ankiecie powinno być neutralne. Zadawane pytania w metryczce, na przykład o wiek, czy płeć także powinny być sformułowane w ten sposób. Ważnym aspektem jest  traktowanie wszystkich respondentów tak samo, nie patrząc na to jakiej są płci, czy w jakim wieku są. Formułuj pytania w taki sposób, aby żadna z osób wypełniających Twoją ankietę nie czuła się urażona. Z pewnością wpłynie to na udzielanie odpowiedzi w kolejnych ankietach. Jeśli urazisz respondenta to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że nie wypełni Twojej kolejnej ankiety.

Korzystaj z żargonu tam, gdzie to właściwe.

Zawsze pamiętaj, aby używać prostego oraz bezpośredniego języka w badaniu. W zależności od grupy odbiorców, produktu lub branży, żargon może sprawić, że Twój język będzie bardziej precyzyjny i wiarygodny. Pamiętaj jednak, że nie jest on odpowiedni dla każdej ankiety, ponieważ nie każdy klient może się do niego odnieść. Jeśli decydujesz się na skorzystanie z żargonu, pamiętaj, aby wytłumaczyć co oznacza poszczególne słowo. Jeśli to uczynisz z pewnością każda osoba wypełniająca badanie zrozumie treść pytania i odpowie prawidłowo.

Podaj cel ankiety

Zanim Twoi klienci wezmą udział w ankiecie, chcą wiedzieć, o co w niej chodzi i jaki jest Twój cel. Określenie celu ankiety na początku sprawi, że Twój cel badania będzie jasny dla respondenta. Dodatkowo, poprzez precyzyjne określenie celu będziesz miał jasny pomysł na to, jakie pytania musisz zadać. Wyraźne określenie go nie tylko pomoże Ci napisać dobre pytania, ale także sprawi, że klienci będą wiedzieli, o co chcesz ich zapytać.

Nie zmuszaj respondentów do udzielenia odpowiedzi

Szanuj prywatność respondentów i pozwól im zdecydować, czy chcą odpowiedzieć na dane pytanie, czy nie. Unikaj pytań, które wkraczają w ich życie osobiste, rodzinne lub przekonania religijne. Zadając takie możesz nie otrzymać odpowiedzi, a nawet respondent może opuścić wypełniane badanie. Jeśli musisz zadać takie pytania w ankiecie to poinformuj respondentów, że zebrane dane będą one poufne, a także sformułuj je w delikatny sposób.

Unikaj długich i naprowadzających pytań

Długie pytania mogą łatwo zanudzić respondentów, spowodować utratę zainteresowania i doprowadzić do połowicznego zakończenia ankiety. Pytania naprowadzające w subtelny sposób nakłaniają respondentów do udzielenia odpowiedzi w taki sposób, w jaki chcesz. Takie działania z pewnością pogorszą wyniki ankiety, co z kolei wpłynie na nieodpowiednie podejmowanie przez Ciebie decyzji biznesowych. Formułuj pytania w zwięzły i neutralny sposób.

Dzięki tym zasadom z pewnością stworzysz poprawną ankietę, która przyniesie Ci oczekiwane rezultaty. Możesz teraz stworzyć dowolną ankietę zarówno bezpośrednią, telefoniczną, jak i internetową. Z pewnością uzyskane dane okażą się pomocne i wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie firmy.

Copyright © 2018logo-biostat