Tag: analiza konkurencji (2)

Zrozumieć rynek i działać

Rozpoczynając projekt badawczy należy zwrócić uwagę już na samym początku na cel badania. Powinien on być skonkretyzowany, możliwy do osiągnięcia, nie powinien sugerować rozwiązania, a przy tym być skonstruowany w sposób pozytywny. W związku z przeprowadzoną analizą konkurencji można uzyskać wskazówki co do dalszego postępowania, a w tym podejmowania skutecznych decyzji i budowania efektywnych planów rozwojowych.

Konkurencja pod kontrolą

Przeprowadzając badania w obszarze konkurencyjności należy zyskać informacje dotyczące:

 • strategii;
 • planów;
 • celów;
 • słabych i mocnych stron;
 • wzorców działania.

konkurencyjnych firm. W ramach przeprowadzanej analizy konkurencji ważne jest również zyskanie wiedzy o własnych zasobach i sposobach wykorzystania ich w taki sposób, aby zwiększyć swoją konkurencyjność. Ponadto przeprowadzona analiza pozwala na wskazanie i kontrolowanie obecnych oraz potencjalnych konkurentów.

Odpowiedzieć na potrzeby rynku

Realizację projektu skupiającego się na zrozumieniu konkurencyjności poleca się przede wszystkim przed rozpoczęciem prowadzenia działalności, aby móc dostosować swoje działania do rzeczywistych potrzeb oraz wymagań konsumentów, które być może nie są realizowane przez konkurencję. Co warto zaznaczyć omawiane analizy należy przeprowadzać również regularnie w trakcie prowadzenia działalności, co pozwoli na:

 • uniknięcie błędów popełnianych przez konkurentów;
 • wprowadzić efektywne rozwiązania;
 • określić kierunek zmian;
 • prognozować skutki prowadzonych działań.

O tym powie ci proces badawczy

Dzięki realizacji analizy konkurencyjności można zrozumieć zachodzące zjawiska na wybranym obszarze rynku oraz uzyskać informacje na temat zachowań pożądanych przez konsumentów. Sama analiza skupia się na takich obszarach jak:

 • produkty/usługi konkurentów;
 • klienci;
 • kanały dystrybucji;
 • natężenie konkurencji.

Uzyskując te informacje można planować prowadzenie działalności w oparciu o przesłanki, które można traktować jako wskazówki, które podpowiadają czego unikać, a co wzmacniać.

Plan to podstawa każdego działania

Można powiedzieć, że przygotowanie celu procesu badawczego ma podstawowe znaczenie dla powodzenia projektu. Zaś analiza konkurencji jest fundamentem, który pozwala na wprowadzanie działań, które będą oparte na wiarygodnych informacjach na temat samego rynku, jak i jego odbiorców. Dbając o właściwe zaplanowanie prowadzonych projektów można osiągnąć sukces.


4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych

 

Badania marketingowe są dziś standardem niemalże we wszystkich branżach, a firmy które z nich korzystają są w stanie zbudować przewagę nad konkurentami. Z czego ona wynika i jakie są pozostałe korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowych?

 

Minimalizacja ryzyka inwestycyjnego

 

Chcesz wprowadzić na rynek nowy produkt, a może zainwestować w rebranding? Najpierw sprawdź, czy będzie to opłacalne. Pozwalają na to właśnie badania marketingowe, dzięki którym można poznać odczucia klientów na temat koncepcji produktowej, a także sprawdzić, jak marka jest postrzegana. Umożliwia to minimalizację ryzyka zainwestowania w działania, które nie przyniosą zysków.

 

Dokładne poznanie potrzeb klientów

 

Wiele przedsiębiorstw podejmuje kroki niejako na oślep, planując strategiczne działania bez dokładnej znajomości potrzeb swoich klientów. To ogromne ryzyko, może bowiem okazać się, że budżet został ulokowany w sposób nieodpowiedni lub że wprowadzony na rynek produkt generuje duże straty.

 

Badania marketingowe pozwalają odpowiedzieć jednak na kluczowe pytanie, czyli czego szuka klient oraz ile jest w stanie za to zapłacić. Na tej bazie można budować efektywniejsze kanały sprzedażowe oraz marketingowe i tym samym zyskiwać przewagę nad konkurentami.

 

Znalezienie nisz produktowych

 

Rezultatem badań marketingowych jest szereg użytecznych danych, które często pozwalają na uzyskanie wielu pobocznych, ciekawych informacji. Można w ten sposób odnaleźć np. niszę produktową, co pozwoli uzyskać przewagę nad konkurentami i szybciej wdrożyć innowację.

 

Oczywiście by takie informacje znaleźć niezbędne jest, by wyniki badania marketingowego były dobrze zaprezentowane. Dbają o to eksperci platformy Badanie Opinii, którzy ukazują je w formie wykresów oraz tabel, dzięki czemu łatwiej wyciągnąć z nich odpowiednie wnioski.

 

Znalezienie szans i zagrożeń

 

Kolejną zaletą badań marketingowych jest to, że pozwalają zidentyfikować szanse i zagrożenia dla firmy i to w oparciu o nie budować strategię. Przykładem jest choćby wprowadzenie nowej, dwuznacznej kampanii reklamowej. Dobrze przetestować ją właśnie na mniejszej grupie podczas badań marketingowych, dzięki czemu można sprawdzić, czy nie przyniesie ona odwrotnego skutku w postaci pogorszenia wizerunku firmy.

 

Badania marketingowe to jak widać ogromna szansa, o ile korzysta się z nich we właściwy sposób. Umożliwia to panel Badanie Opinii, który posiada zarejestrowaną bazę ponad 100 tys. ankietowanych, a także pozwala na konsultowanie ankiet z profesjonalistami, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów na etapie tworzenia badań. 


Copyright © 2018logo-biostat