Tag: oprogramowanie badawcze (2)

Nowatorskie oprogramowanie do badań telefonicznych (CATI-System)

Nowatorskie oprogramowanie do CATI, czyli badań telefonicznych, pozwala na łatwe i szybkie projektowanie badań realizowanych przy pomocy telecentrum. Computer Assisted Telephone Interviewing zyskuje coraz większą popularność ze względu na wyniki metody, które są dostępne niemal natychmiast po zakończeniu badania. CATI-System to autorskie rozwiązanie, przy pomocy którego projektowanie ankiety i zbieranie danych jest prostsze niż kiedykolwiek.

Przyjazny interfejs i intuicyjna nawigacja panelu administratora czynią to oprogramowanie badawcze jedynym w swoim rodzaju narzędziem. Zakupienie danej licencji z oferty umożliwia klientowi tworzenie formularzy ankietowych oraz generowanie kont ankieterskich. Ważnym aspektem oprogramowania do badań telefonicznych jest możliwość wglądu w statystyki realizowanego badania oraz nadzorowania pracy poszczególnych ankieterów. Zapewnia to CATI-System.

Badania metodą CATI umożliwiają:

 • szybkie dotarcie do respondentów i natychmiastowy dostęp do wyników badania,
 • określenie kroków niezbędnych do usprawnienia funkcjonowania urzędu pracy,
 • zbadanie opinii respondentów na różne tematy (społeczne, ekonomiczne),
 • zbadanie satysfakcji i opinii i klientów urzędów pracy,
 • zbadanie poziomu zadowolenia mieszkańców z życia w regionie,
 • zdiagnozowanie problemów społecznych,
 • określenie mocnych i słabych stron badanego rynku pracy,
 • sporządzenie profilu lokalnego rynku pracy,
 • szczegółowe zbadanie opinii przedsiębiorców.

Autorskie oprogramowanie do badań telefonicznych pozwala na tworzenie różnorodnych formularzy ankietowych: od najprostszych po najbardziej skomplikowane. Specjalny moduł testowania logiki ankiety (przejść pomiędzy pytaniami) pomaga usprawnić nawigację wewnątrz formularza. CATI-System tworzy także automatycznie kopie zapasowe kwestionariuszy i pozyskanych danych. Dzięki niemu badanie telefoniczne to gwarancja skuteczności i rzetelności.

Więcej informacji na stronie poświęconej oprogramowaniu do CATI.


Co sprawia, że warto przeprowadzić badanie 360 stopni?

Wśród metod badawczych pozwalających na przeprowadzenie kompleksowych badań, uwzględniających zarówno przełożonych, podwładnych, współpracowników z innych działów, klientów itp., wyróżnia się badanie 360 stopni. Metodę tę należy traktować jako narzędzie rozwojowe, które dostarcza wszystkich osobom zaangażowanym w prężne życie firmy informacji zwrotnych na temat ich kompetencji, co pozwala na planowanie działań wzmacniających umiejętności konkretnych osób.

 

Korzyści oceny 360 stopni

Wśród największych korzyści realizowanej oceny 360 stopni można wyznaczyć:

 • możliwość stworzenia narzędzia badawczego dostosowanego do potrzeb badania, uwzględniającego specyfikę firmy i kompetencje, którymi powinni wykazywać się pracownicy;
 • możliwość planowania rozwoju członków firmy oraz podejmowania trafnych decyzji w oparciu o pozyskane wyniki;
 • pozyskanie oceny kompetencji pracowników z uwzględnieniem różnych aspektów realizacji konkretnej umiejętności;
 • systematyczne monitorowanie poziomu zadowolenia pracowników oraz atmosfery w środowisku pracy;
 • zorganizowanie spotkania, na którym pracownik otrzymuje feedback, przyczyniający się do jego dalszego rozwoju.

 

Co podlega badaniu 360 stopni?

Badaniu mogą zostać poddane takie umiejętności pracowników, jak np.:

 • umiejętności interpersonalne;
 • umiejętności związane z organizacją swojej pracy, jak i podwładnych;
 • zdolność do pracy zespołowej;
 • poziom znajomości środowiska pracy;
 • wiedza specjalistyczna.

Badanie to poza pozyskiwaniem danych ilościowych, zorientowane jest także na pozyskanie danych jakościowych. Ankietujący mają szansę na wprowadzenie informacji oraz swoich opinii na temat pracy ocenianego pracownika np. dotyczących jego mocnych i słabych stron.

 

Co warto wiedzieć o omawianym badaniu?

Największą zaletą przywołanego badania 360 stopni jest dokonanie oceny całego otoczenia osoby poddanej badaniu. Przy czym, osoba, która jest oceniana, sama ocenia swoje otoczenie. Warto zaznaczyć, że osoba oceniana nie otrzymuje informacji na temat tego, kto i w jaki sposób ją ocenił, lecz przedstawiane są jej końcowe dane w formie raportu na temat tego, w jaki sposób zostały ocenione jej kompetencje.

 

Badanie to źródło informacji dla pracowników

Pozyskane wyniki badania, pozwalają na uporządkowanie informacji na temat mocnych i słabych stron pracowników. Wiarygodne informacje dają szansę indywidualnemu pracownikowi na zaplanowanie swojego rozwoju, a przez to umożliwiają mu skuteczne zarządzanie swoimi umiejętnościami, co następnie przekłada się na efektywność jego pracy


Copyright © 2018logo-biostat