5 korzyści wynikających z badań CAWI

5 korzyści wynikających z badań CAWI

Implikacje Internetu dla przeprowadzania badań i analiz są przełomowe. Dostępność profesjonalnych szablonów ankiet CAWI, zwanych inaczej badaniami internetowymi jeszcze bardziej zrewolucjonizowała ten proces, czyniąc tworzenie ankiet szybkim i prostym. Oto kilka korzyści płynących z ankiet online:

Niski koszt badań CAWI

Dzięki dostępności szablonów badań CAWI, nie ma potrzeby drukowania formularzy i inwestowania pieniędzy w wydruki, czy połączenia telefoniczne. Nie ma również wymogu, aby firmy zatrudniały dodatkowych pracowników do wprowadzania informacji do systemów, dzięki czemu ankiety online są znacznie bardziej opłacalne, niż inne dostępne metody badawcze na rynku. Nawet korzystanie z narzędzi służących do tworzenia badań internetowych, takich jak SurvGo™ jest bardzo opłacalne, gdyż dzięki nim możemy zaoszczędzić sporo czasu, a koszt mimo wszystko jest bardzo niewielki.

Globalny dobór próby

Przy bardzo dużej liczbie użytkowników Internetu na całym świecie, można wysyłać formularze ankietowe wszędzie za pomocą jednego kliknięcia. Wraz z pojawieniem się szablonów ankiet CAWI, użytkownicy z różnych krajów mogą zostać poddani badaniu jednocześnie oraz natychmiastowo. Badania online mogą być udostępniane zarówno na formach społecznościowych, jak i wysyłane na maile. W przeciągu kilku sekund możemy dotrzeć do wszystkich osób, które mają dostęp do Internetu, a także korzystają z wybranych przez nas grup społecznościowych. Jest to jedyna metoda badawcza, która w sposób natychmiastowy pozwala skontaktować się z osobami będącymi w różnych zakątkach świata.

Szybkie rozsyłanie badań CAWI

Korzystając z narzędzi do przeprowadzania ankiet, jak wspomniana platforma SurvGo™ tworzysz kwestionariusz ankiety internetowej, rozpowszechniasz go i zaczynasz zbierać opinie w ciągu kilku minut. Jeśli w szybki sposób znajdziemy respondentów możemy całe badanie online przeprowadzić już w kilka godzin, gdyż korzystając z narzędzi do formułowania ankiet od razu widzimy wykresy i grafy obrazujące, jak kształtują się odpowiedzi respondentów.

Dostosowane do potrzeb respondentów

Dzisiejsze profesjonalne szablony ankiet są wyposażone w inteligentne funkcje, takie jak pytania warunkowe, które polegają na tym, że jeśli osoba wypełniająca badanie CAWI odpowie na pytanie tak, że będzie wykluczało się z kolejnym to nie wyświetli się. Dzięki temu respondenci nie muszą zastanawiać się co zaznaczyć w pytaniach niedotyczących ich, co może pomóc w uzyskaniu cennych informacji. Zastosowanie takich funkcji z pewnością wpłynie także na koncentrację respondentów, gdyż nie będą zdezorientowani pytaniami, na które nie wiedzą jak odpowiedzieć.

Łatwa i szybka analiza danych

Ankiety internetowe zyskują na popularności ze względu na łatwość wprowadzania i przetwarzania danych. Dane wprowadzone przez użytkownika mogą być szybko ocenione i przeanalizowane. Dzięki temu znacznie skraca się czas pomiędzy zebraniem danych, a ich analizą. Co więcej, korzystając z narzędzi do przeprowadzania ankiet mamy od razu dostęp do różnego rodzaju tabel i wykresów, które pokazują, jak układają się udzielane odpowiedzi przez respondentów. Wpływa to także na szybsze podejmowanie decyzji i wprowadzanie zmian co do funkcjonowania przedsiębiorstwa, a jak wszyscy wiemy czas jest kluczowy przy podejmowaniu ważnych decyzji.

Copyright © 2018logo-biostat