Kiedy przeprowadzić analizę rynku?

Kiedy przeprowadzić analizę rynku?

Analiza rynku ma na celu zrozumienie, jakie procesy na nim zachodzą, jaka jest jego wielkość, a także jakie są na nim bariery wejścia. Na jakich etapach działania przedsiębiorstwa informacje te są najbardziej przydatne?

Wejście na rynek

Głównym błędem popełnianym przez początkujących przedsiębiorców jest wejście na rynek bez jego wcześniejszego zbadania. W wielu przypadkach prowadzi to do niedoszacowania budżetu związanego z rozpoczęciem działania w konkretnym sektorze, przez co od samego początku firma ustawia się w gorszej względem konkurentów pozycji.

Dlatego też na tym etapie przeprowadzenie skrupulatnej analizy rynku jest szczególnie istotne. Ważne jest też, aby zadanie to zlecić ekspertom, którzy zgromadzą rzetelne dane oraz właściwie je przeanalizują. Tego typu projektami zajmują się również eksperci Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®, którzy dzięki 16-letniej wiedzy dysponują odpowiednimi narzędziami pozwalającymi na zgromadzenie takich danych.

Analiza rynku dla stałych graczy

Badania rynku nie powinny być jednak domeną tylko i wyłącznie firm, które planują wejść do danego sektora. Z tego typu danych powinny bowiem korzystać również przedsiębiorstwa będące w branży od dłuższego czasu.

Trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że rynki podlegają nieustannym zmianom, dlatego też opieranie się na przestarzałych danych w większości przypadków zupełnie się nie sprawdza. Dodatkowo w sektorach nieustannie pojawiają się nowi konkurenci, którzy często wprowadzają różnego rodzaju innowacje, zarówno w zakresie produktów, jak i pod względem optymalizacji kosztów działania. Warto więc okresowo przeprowadzać analizę rynku, by nie pozostać za konkurencją i nie dać się zaskoczyć nagłymi zmianami.

Analiza rynku dla globalnych potentatów

Marketingowcy znajdą szereg przykładów globalnych graczy, którzy ze względu na ignorowanie zmieniających się trendów i nieanalizowanie przeobrażeń zachodzących w sektorze upadali lub trafiali na margines. Przykładem upadku giganta jest firma Kodak, której porażka wynikała m.in. z nadmiernego przywiązania do dotychczasowej technologii oraz ignorowania konkurencji. Prawdopodobnie udałoby się tego uniknąć, gdyby przedsiębiorstwo to przeprowadzało analizy rynku oraz wyciągało z nich odpowiednie wnioski.

Doskonale pokazuje to, że nawet firmy o bardzo długim stażu nigdy nie powinny spoczywać na laurach i zawsze muszą być gotowe do uczenia się oraz reagowania na zachodzące zmiany. Tylko wtedy będą odpowiednio elastyczne i innowacyjne, co jest kluczem do działania na dzisiejszych turbulentnych rynkach.

Jak widać przeprowadzanie analiz rynkowych powinno być domeną właściwie wszystkich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość. Jeśli i Państwo chcę zbadać swój segment, by móc zwiększyć swoją konkurencyjność oraz wyprzedzić rywali, zachęcamy do kontaktu z ekspertami Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat®.

Copyright © 2018logo-biostat