Kompetencje a dobór nowych pracowników

Dobierając odpowiednich pracowników na wolne stanowiska, należy podjąć działania, które umożliwią właściwe obsadzenie wakujących stanowisk pracy, co przełoży się na dalsze i sprawne funkcjonowanie organizacji. W tym celu warto przeprowadzić badania kompetencyjne, które pozwolą zidentyfikować czynniki, które ujawniają się na danym stanowisku i pozwalają na efektywne oraz satysfakcjonujące wykonywanie obowiązków.

 

Na czym polega zasada „klocków lego”?

Istotą doboru nowych pracowników, jest porównanie dwóch zbiorów cech: stanowiska i kandydata. Jest to tak zwana zasada „klocków lego” – oznacza to, że potencjał przyjmowanego pracownika powinien odpowiadać wymogom, które stawiane są przed konkretnym stanowiskiem pracy. Jednakże należy pamiętać o tym, aby kandydat miał możliwość dalszego rozwoju oraz elastycznego działania. Zastosowanie tej zasady chroni pracodawcę przed:

  • pozyskaniem pracownika, którego motywacja szybko się wyczerpie;
  • szybkim odejściem pracownika z pracy;
  • niewspółmiernym zawyżeniem kosztów pracy.

 

Czym są kwalifikacje, a czym kompetencje?

Należy jednak także wystrzegać się zatrudnienia pracowników o niewystarczających kwalifikacjach, gdyż będzie to równoważne z osiągnięciem przez nich szczebla (progu) niekompetencji. Taka sytuacja może wiązać się z stratami i zbyt dużymi kosztami szkolenia. Przy czym należy pamiętać, iż:

  • poprzez kwalifikacje rozumie się interpersonalne właściwości pracownika, posiadanych przez niego dyspozycji (cechy psychologiczne i wiedza), które poprzez wykorzystanie ich w zachowaniach mogą się objawić umiejętnościami zawodowymi;
  • poprzez kompetencje rozumie się zakres uprawnień organizacyjnych, które zostały przypisane do danego stanowiska pracy.

 

Kilka ważnych informacji o kompetencjach

W zakres kompetencji zalicza się:

  • wiedzę;
  • umiejętność;
  • cechy osobowości;
  • postawy.

Kompetencje pozwalają na wykonywanie pracy na odpowiednio wysokim poziomie i są dyspozycją danego pracownika do zachowania się w określony sposób. Jeśli zachowanie to, jest właściwe można powiedzieć o pracowniku, że dysponuje odpowiednimi kompetencjami. Natomiast wszystkie zachowania, które znajdują się poniżej oczekiwanego poziomu, świadczą o niedostatku pożądanych kompetencji zawodowej do pełnienia określonego zawodu.

 

Rola badań zorientowanych na kompetencje

Realizacja badań kompetencyjnych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat właściwego doboru, motywowania, szkoleń i ścieżek karier. Jednocześnie takie badania pozwalają na zrozumienie roli danego stanowiska dla osiąganego sukcesu organizacji.

testy kompetencjiaplikacja kompetencjibadania kompetencjibadania kompetencji pracowników
Copyright © 2018logo-biostat