Tag: badania kompetencji (3)

Aplikacja - Test Kompetencji wsparciem procesu rekrutacji

Aplikacja to testów Kompetencji a dobór nowych pracowników

Dobierając odpowiednich pracowników na wolne stanowiska, należy podjąć działania, które umożliwią właściwe obsadzenie wakujących stanowisk pracy, co przełoży się na dalsze i sprawne funkcjonowanie organizacji. W tym celu warto skorzystać z aplikacji i testów kompetencji , które pozwolą zidentyfikować czynniki, które uobecniają się na danym stanowisku i pozwalają na efektywne oraz satysfakcjonujące wykonywanie obowiązków.

 

Na czym polega zasada „klocków lego”?

Istotą doboru nowych pracowników jest porównanie dwóch zbiorów cech: stanowiska i kandydata. Jest to tak zwana zasada „klocków lego” – oznacza to, że potencjał przyjmowanego pracownika powinien odpowiadać wymogom, które stawiane są przed konkretnym stanowiskiem pracy. Jednakże należy pamiętać o tym, aby kandydat miał możliwość dalszego rozwoju oraz elastycznego działania. Zastosowanie tej zasady chroni pracodawcę przed:

 • pozyskaniem pracownika, którego motywacja szybko się wyczerpie;
 • szybkim odejściem pracownika z pracy;
 • niewspółmiernym zawyżeniem kosztów pracy.

Czym są kwalifikacje, a czym kompetencje?

Należy jednak także wystrzegać się zatrudnienia pracowników o niewystarczających kwalifikacjach, gdyż będzie to równoważne z osiągnięciem przez nich szczebla (progu) niekompetencji. Taka sytuacja może wiązać się z stratami i zbyt dużymi kosztami szkolenia. Przy czym należy pamiętać, iż:

 • poprzez kwalifikacje rozumie się interpersonalne właściwości pracownika, posiadanych przez niego dyspozycji (cechy psychologiczne i wiedza), które poprzez wykorzystanie ich w zachowaniach mogą się objawić umiejętnościami zawodowymi;
 • poprzez kompetencje rozumie się zakres uprawnień organizacyjnych, które zostały przypisane do danego stanowiska pracy.

Kilka ważnych informacji o kompetencjach

W zakres kompetencji zalicza się:

 • wiedzę;
 • umiejętność;
 • cechy;
 • postawy.

Kompetencje pozwalają na wykonywanie pracy na odpowiednio wysokim poziomie i są dyspozycją danego pracownika do zachowania się w określony sposób. Jeśli zachowanie to jest właściwe można powiedzieć o pracowniku, że dysponuje odpowiednimi kompetencjami. Natomiast wszystkie zachowania, które znajdują się poniżej oczekiwanego poziomu, świadczą o niedostatku pożądanych kompetencji zawodowej do pełnienia określonego zawodu.

Rola badań i testów zorientowanych na kompetencje

Realizacja testów i badań kompetencyjnych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat właściwego doboru, motywowania, szkoleń i ścieżek karier. Jednocześnie takie badania pozwalają na zrozumienie roli danego stanowiska dla osiąganego sukcesu organizacji.


Kompetencje a dobór nowych pracowników

Dobierając odpowiednich pracowników na wolne stanowiska, należy podjąć działania, które umożliwią właściwe obsadzenie wakujących stanowisk pracy, co przełoży się na dalsze i sprawne funkcjonowanie organizacji. W tym celu warto przeprowadzić badania kompetencyjne, które pozwolą zidentyfikować czynniki, które ujawniają się na danym stanowisku i pozwalają na efektywne oraz satysfakcjonujące wykonywanie obowiązków.

 

Na czym polega zasada „klocków lego”?

Istotą doboru nowych pracowników, jest porównanie dwóch zbiorów cech: stanowiska i kandydata. Jest to tak zwana zasada „klocków lego” – oznacza to, że potencjał przyjmowanego pracownika powinien odpowiadać wymogom, które stawiane są przed konkretnym stanowiskiem pracy. Jednakże należy pamiętać o tym, aby kandydat miał możliwość dalszego rozwoju oraz elastycznego działania. Zastosowanie tej zasady chroni pracodawcę przed:

 • pozyskaniem pracownika, którego motywacja szybko się wyczerpie;
 • szybkim odejściem pracownika z pracy;
 • niewspółmiernym zawyżeniem kosztów pracy.

 

Czym są kwalifikacje, a czym kompetencje?

Należy jednak także wystrzegać się zatrudnienia pracowników o niewystarczających kwalifikacjach, gdyż będzie to równoważne z osiągnięciem przez nich szczebla (progu) niekompetencji. Taka sytuacja może wiązać się z stratami i zbyt dużymi kosztami szkolenia. Przy czym należy pamiętać, iż:

 • poprzez kwalifikacje rozumie się interpersonalne właściwości pracownika, posiadanych przez niego dyspozycji (cechy psychologiczne i wiedza), które poprzez wykorzystanie ich w zachowaniach mogą się objawić umiejętnościami zawodowymi;
 • poprzez kompetencje rozumie się zakres uprawnień organizacyjnych, które zostały przypisane do danego stanowiska pracy.

 

Kilka ważnych informacji o kompetencjach

W zakres kompetencji zalicza się:

 • wiedzę;
 • umiejętność;
 • cechy osobowości;
 • postawy.

Kompetencje pozwalają na wykonywanie pracy na odpowiednio wysokim poziomie i są dyspozycją danego pracownika do zachowania się w określony sposób. Jeśli zachowanie to, jest właściwe można powiedzieć o pracowniku, że dysponuje odpowiednimi kompetencjami. Natomiast wszystkie zachowania, które znajdują się poniżej oczekiwanego poziomu, świadczą o niedostatku pożądanych kompetencji zawodowej do pełnienia określonego zawodu.

 

Rola badań zorientowanych na kompetencje

Realizacja badań kompetencyjnych pozwala na pozyskiwanie informacji na temat właściwego doboru, motywowania, szkoleń i ścieżek karier. Jednocześnie takie badania pozwalają na zrozumienie roli danego stanowiska dla osiąganego sukcesu organizacji.


Badania, które usprawniają proces rekrutacji

Dobranie do swojego zespołu odpowiednich pracowników pozwala na osiąganie efektywnych wyników oraz celów, które wzmocnią pozycję firmy względem konkurencji. W procesach rekrutacyjnych warto wykorzystać odpowiednie narzędzia, które umożliwią poznanie kandydata, jego mocne i słabe strony, a także pozwala określić, w jakim stopniu przyszły kandydat przyczyni się do osiągnięcia sukcesu.

 

Badania kompetencji a sprawniejsza rekrutacja

Jak wiadomo pracownicy stanowią najistotniejszy zasób firmy, a ich praca i zaangażowanie to podstawy działalności każdej firmy. Tym samym podczas rozmów kwalifikacyjnych warto przeprowadzić specjalistyczne badania, takie jak:

 • badanie stylów behawioralnych;
 • badanie ról zespołowych;
 • badanie typu osobowości;
 • badanie strategii relacyjnych.

Przeprowadzenie tego typu badań wpływa na usprawnienie procesu rekrutacyjnego. Dzięki ich zastosowaniu można sprawdzić, w jakim stopniu dane kompetencje zostały rozwinięte u danego pracownika i jak wpłynie to na wykonywaną przez niego pracę.

 

Badanie stylów behawioralnych a badanie ról zespołowych

Testy behawioralne odnoszą się do zachowań kandydata, co pozwala na zapoznanie się z jego praktycznymi umiejętnościami, a także doświadczeniami. Ponadto w testach tych uwzględnia się także dziedzinę osiągnięć kandydata. Dzięki tego typu testom możliwe jest zaobserwowanie, w jakim stopniu kandydat wyciągnął wnioski z dotychczasowych działań oraz w jakim stopniu zastosowane przez niego rozwiązania okazują się skuteczne. Jeśli natomiast chodzi o badanie ról zespołowych to:

 • pozwala ocenić talenty we współpracy zespołowej;
 • odnosi się ono tak do kandydatów, jak i pracowników;
 • jest badaniem wspierającym rozwój osobisty;
 • odnosi się do dziewięciu sklasyfikowanych ról;
 • pozwala określić rolę danej osoby oraz wskazać jej mocne i słabe strony.

 

Badanie typu osobowości a badanie strategii relacyjnych

Dzięki wykorzystaniu badania typu osobowości w toku procesu rekrutacyjnego, możliwym jest:

 • dobranie współpracowników na podstawie mocnych stron i obszarów do rozwoju;
 • na podstawie typów osobowości można dobrać pracowników dopełniających wzajemnie swoje kompetencje;
 • pozyskanie informacji o skutecznych formach motywacji i sposobach współpracy;
 • poznanie specyficznych cech kandydata, np. w kwestii rozwiązywania problemów.

Odwołując się natomiast do badania strategii relacyjnych można sprawdzić, w jakim stopniu kandydat radzi sobie z pracą w sytuacjach stresujących, pod presją, a także pozwoli ocenić osobowość kandydata.

 

Wykorzystane narzędzia pozwalają sprawnie dobrać pracowników

Podsumowując należy zauważyć, że każda z tych metod może być wykorzystana zarówno w odniesieniu do kandydata, jak i już zatrudnionego pracownika. Zastanawiając się nad relacją między badaniem kompetencji, a sprawną rekrutacją, warto zwrócić uwagę, że proces rekrutacji w głównej mierze zależy od wykorzystanych narzędzi, które pozwalają na rozpoznanie kandydata, a następnie efektywne wprowadzenie go w powierzone obowiązki.


Copyright © 2018logo-biostat