Dlaczego przeprowadza się badania pracowników?
Poprzez skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi możliwym jest osiągnięcie sukcesu, który będzie niepowtarzalny. Jednak u podstaw wzrostu znajdują...
Więcej...
Zrozumieć rynek i działać
Rozpoczynając projekt badawczy należy zwrócić uwagę już na samym początku na cel badania. Powinien on być skonkretyzowany, możliwy do osiągnięcia,...
Więcej...
Analiza wstępna
Określenie celów analizy. Określenie celów analizy rynku pracy, odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bowiem mając świadomość tego, jakie chcemy...
Więcej...
Elementy wywierające wpływ na lokalne rynki pracy
Jeśli chodzi o elementy wywierające wpływ na kształtowanie się rynku pracy, to mamy tutaj do czynienia z bardzo dużą ich ilością. Przede wszystkim...
Więcej...
Programy europejskie
W celu stałej poprawy sytuacji na lokalnych rynkach pracy, Unia Europejska przeprowadza systematycznie różnorodne programy operacyjne, dzięki...
Więcej...
Skuteczne działania
Aby określić skuteczne działania, mające wielki wpływ na kształtowanie lokalnego rynku pracy, musimy przede wszystkim uwzględnić kilka bardzo...
Więcej...
analizy konkurencjianalizy rynku konkurencyjnegobadanie rynkubadania rynkuanaliza rynkuagencje badawcze
Copyright © 2018logo-biostat