Analiza wstępna

Określenie celów analizy.

Określenie celów analizy rynku pracy, odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, bowiem mając świadomość tego, jakie chcemy osiągnąć cele, oraz jakimi dysponujemy możliwościami, będzie można konkretnie wyodrębnić zestaw działań, oraz schemat przeprowadzenia całego, ostatecznego już badania rynku pracy. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby nie przeprowadzać badań w niepotrzebnych płaszczyznach, co może doprowadzić nie tylko do wydłużenia czasu badania, ale także do przekłamań w osiąganych wynikach. Wobec powyższego, w pierwszej kolejności, określamy cele badania. Musimy ustalić, czy nasza analiza ma na celu całościową charakterystykę badania rynku pracy, czy też chcemy poznać zasady panujące w danym jego sektorze w celu przeprowadzenia działań mających na celu na przykład zwiększenie zatrudnienia w danej grupie zawodowej. Dzięki temu też, możemy na przykład dość precyzyjnie określić która z grup zawodowych na terenie danego regionu jest w najtrudniejszej sytuacji pod względem zawodowym, a następnie podjąć stosowne działania zmierzające do zwiększenia zatrudnienia w tej grupie, bądź też do przekwalifikowania pracowników.

Sprecyzowanie potrzeb informacyjnych.

W celu przygotowania analizy rynku pracy, musimy bardzo starannie określić jakich informacji będziemy potrzebować, gdyż odgrywa to niezmiernie ważną rolę. Chcąc zebrać informacje dotyczące rynku pracy, musimy wiedzieć, które z nich będą najbardziej istotne z punktu widzenia naszych celów, gdyż analiza wszystkich informacji, jest tutaj zupełnie pozbawiona jakiegokolwiek sensu, tym bardziej, iż informacji jakie możemy pozyskać jest tutaj naprawdę bardzo dużo. Wobec tego też, koniecznością staje się poprawne określenie wszystkich niezbędnych dla naszych potrzeb informacji, które będą przez nas pozyskiwane a następnie poddawane analizie w określonych celach.

Wyodrębnienie rynku pracy poddawanego analizie

Na tym etapie, musimy precyzyjnie określić który z segmentów rynku pracy, będzie dla naszych badań najbardziej istotny, aby niepotrzebnie nie przeprowadzać badań związanych z segmentami mniej istotnymi.

Identyfikacja istniejących i dostępnych zasobów informacji

Identyfikacja dostępnych zasobów informacji, ma na celu określenie tego, w jaki sposób i skąd będziemy informacje pozyskiwać. Chodzi tutaj oczywiście o informacje dotyczące wyodrębnionego segmentu rynku pracy

Ocena jakości oraz użyteczności informacji

W następnym kroku, musimy starannie ocenić, przydatność wszystkich informacji które możemy uzyskać.

Określenie potrzeby podjęcia badań własnych.

Bardzo ważne jest także określenie, występowania potrzeby przeprowadzania badań własnych. Taka potrzeba występuje tylko w sytuacji, gdy wszystkie istniejące informacje, wyniki badań społecznych, oraz badań statystycznych są niewystarczające do przeprowadzenia naszej analizy rynku pracy.

Identyfikacja grup, koniecznych do objęcia badaniami oraz przedmiotu badania (w przypadku przeprowadzania badań własnych)

Należy tutaj precyzyjnie określić wszystkie grupy zawodowe oraz społeczne, co do których musimy przeprowadzać dodatkowe badania we własnym zakresie, aby ich wyniki, były zgodne z naszymi oczekiwaniami.

Badania opinii pracowników w firmieNowatorskie oprogramowanie do badań telefonicznych (CATI-System)Umowa śmieciowa – egoizm państwowości, czy krok stronę pracownika?Skuteczne działaniaProgramy europejskieElementy wywierające wpływ na lokalne rynki pracyAnaliza wstępnaZrozumieć rynek i działaćDlaczego przeprowadza się badania pracowników?Badania rynku – to o nich musisz wiedziećPerspektywa w pracy socjologaSens badania satysfakcji pracownikówBadania satysfakcji pracowników metodą CAWIBadania opinii pracowników z dwóch perspektywBadanie opinii pracowników a realizacja celów rozwojowychSatysfakcja pracownika a poziom zadowolenia klientaJakie możemy wyróżnić techniki badań ankietowych?Jakie korzyści odniesiesz dzięki prowadzeniu badań tajemniczego klienta?Badania sondażoweBadania opiniiPłatne ankietyPlatformy informatyczne dla biznesuRozwiązania dla rynku healthcareJak bardzo przydają się badania marketingoweBadania satysfakcji pacjentówReklamowy sezonHow to properly conduct market research in PolandTajemniczy KlientBadania rynkuZamów badanieCo sprawia, że warto przeprowadzić badanie 360 stopni?Aplikacja - Test Kompetencji wsparciem procesu rekrutacjiKompetencje a dobór nowych pracownikówKilka informacji o badaniach satysfakcji pracownikówBadania, które usprawniają proces rekrutacjiTrzy podstawowe obszary badania satysfakcji pracownikówSystem P1 początki – certyfikacja podmiotuBadania rynku - 5 powodów, dla których warto je przeprowadzićBilans kompetencji - zalety badaniaBadania marketingowe - zgromadź informacje o konsumentachKonsultacje z logopedą onlineCzy lekarz online wypisuje recepty?4 korzyści wynikające z przeprowadzania badań marketingowychKiedy przeprowadzić analizę rynku?Łatwe metody samodzielnego przeprowadzania badań rynkuSegmentacja rynku | Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat®5 korzyści wynikających z badań CAWIPięć zasad w pisaniu ankietJak uniknąć popełnienia błędów pisząc pytania do ankiety?Jak przeanalizować zebrane dane w ankiecie?Depresja sezonowa. Kiedy światło gra na twoim nastroju.Wysokie ciśnienie krwi, bardzo powszechna chorobaBezdech senny - mimowolne przerwy w oddychaniu
analiza danychcele analizy rynku pracybadani rynku pracy
Copyright © 2018logo-biostat